1898-1999 / 2000-2015 / 2016-heden2015: Zijn archieven van verzekeringscorporaties, woningbouwverenigingen, banken en vervoersbedrijven toegankelijk? Met de voortdurende privatisering ligt de uitvoerende macht allang niet meer alleen bij de overheid, daardoor vallen belangrijke archieven buiten het gereguleerde archiefbeleid. Na een brainstormsessie van Archief2020 in mei 2015 hebben een aantal archiefinstellingen het project Particuliere archieven op de kaart in het leven geroepen. Zie het artikel "Archiefcollectie Nederland, wie doet wat?" door Roosje Keijzer van het Utrechts Archief lees verder

2015: De Belgische werkgroep Privaatrechtelijk Archief (WPA) van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheken, Archief en Documentatie publiceert een selectielijst, samengesteld door de Subwerkgroep Selectie lees verder

Juni 2015: The European Diary Archives and Collections Network (EDAC) is founded. EDAC aims to exchange best practices, data and expertise between the different diary archives in Europe, and to promote scholarly research on diaries and other forms of life writing like letters, autobiographies and memoirs. lees verder

Juni 2015: Het Nationaal Archief voegt 'Cultuur: leefstijl en mentaliteit' als domein toe aan de maatschappelijke trendanalyse 1976-2005. Hiermee worden de maatschappelijke trends op het gebied van cultuur in de breedste zin van het woord gebundeld. Het betreft zowel de dagelijkse levensinvulling als thema's ten aanzien van mentaliteit. Van dit domein maken de onderwerpen deel uit van het oorspronkelijke domein 'Vrije tijd' en ook een aantal aspecten uit het oorspronkelijke domein 'Mens, gezin en bevolking'. Het domein 'Vrije tijd' behelsde oorspronkelijk kunst, erfgoed, vrije tijd, media en sport en geeft inzicht in de (individuele) voorkeuren in vrijetijdsbesteding en hoe deze door de tijd veranderen. Het domein 'Mens, gezin en bevolking' is eerder hernoemd en uitgewerkt onder de noemer domein 'Welzijn'. Aspecten die onderdeel uitmaakten van het oorspronkelijke domein die niet bij 'Welzijn' aan de orde zijn gekomen, zoals geboorte, overlijden, religie, migratie en integratie, zijn onderdeel van de analyse in het kader van 'Cultuur: leefstijl en mentaliteit' lees verder

2-6-2015: In Amsterdam komen vertegenwoordigers van zeven Europese dagboek- en lifewriting archieven en projecten bijeen om een Europese koepelorganisatie op te richten: The European Diary Archives. Aan deze bijeenkomst nemen afgevaardigden uit Frankrijk, Italie, Duitsland, Engeland, Oostenrijk en Hongarije deel. Initiatiefnemer is het Nederlands Dagboekarchief dat inmiddels als een aparte stichting in het Meertens Instituut is ondergebracht. lees verder

Mei 2015: Is het realiseren van een centraal depot voor familiearchieven haalbaar? Na anderhalf jaar heeft de stichting Familiearchieven Beheer i.o. ontwikkelingen in kaart kunnen brengen. Na vele gesprekken, consultaties, peilingen en e-mailreacties zijn er enkele scenario's naar voren gekomen. Maar voor het realiseren van de doelstellingen zoekt SFB medewerking van partners. Zie het artikel Papieren sporen, de weerslag van een mensenleven in het Archievenblad no 4, 2015. lees verder

25-4-2015: Het Streekarchief Langstraat Heusden en Altena ontvangt het dagboek en de liefdesbrieven van Aria Colijn (1919-1990) uit Almkerk uit handen van haar jongste zus. Het dagboek en de brieven geven op treffende wijze inzicht in de barre omstandigheden tussen oktober 1944 en mei 1945. De drie dochters van Aria ondertekenden de schenkingsakte op Fort Altena tijdens een reunie van de familie Colijn. Deze bijzondere en waardevolle documenten zijn aan de collectie toegevoegd en in te zien bij het archief. lees verder

23-3-2015: In 2010 kreeg regisseur Michiel van Erp drie verhuisdozen met daarin de toneelherinneringen van de in 2008 overleden acteur Carol van Herwijnen in handen. Het verzoek was naar aanleiding van de inhoud van de dozen een documentaire te maken over de carriere van de geliefde en beruchte Van Herwijnen. De inhoud van de dozen overviel hem. lees verder

Februari 2015: Het Letterenhuis in Antwerpen verwerft het privearchief en daarmee de literaire nalatenschap van Hugo Claus die in 2008 is overleden. De Boudewijnstichting, die daarbij hielp betaalde er 550.000 euro voor. Het archief bevat acht meter met handschriften, dagboeken, losse notities, massa's foto's, zakelijke correspondentie en prive-correspondentie. Daarnaast zijn er ook dossiers rond het Masscheroen-proces uit 1968, maar het archief is niet volledig. Claus is zo vaak verhuisd dat er delen verloren zijn gegaan. Ook heeft hij zijn handschriften wel eens verkocht om aan geld te komen. Voor onderzoekers is het archief een schatkamer. Het Letterenhuis wil alles nu eerst ordenen en in detail beschrijven. Een deel van de documenten is nog niet eerder ontsloten.Later volgt een tentoonstelling. lees verder

17-2-2015: Jaap van Thiel de Vries (1948), de zoon van de laatste directeur van de steenfabriek in Heesselt, heeft acht rollen film uit het familiearchief aan het Regionaal Archief Rivierenland geschonken. Van Thiel de Vries is al sinds het midden van de negentiende eeuw een bekende naam in het rivierengebied. De ondernemers, allemaal familie, zijn in de Betuwe het bekendst door de steenfabriek in Heesselt. De oudste film is van voor 1917 toen het bedrijf Van Thiel aan de waterweg van St. Petersburg naar Kronstadt, aan de Baltische zee werkte. Er zijn ook drie rollen film met een verslag van een reis naar de haven van Latakia in Syrie. Je ziet ze daar bodemmonsters nemen om de sterkte van de ondergrond te meten. lees verder

2015: De Raad van Cultuur verwacht dat in 2020 een op de vier Nederlanders gebruik zal kunnen maken van informatie die door archiefinstellingen beheerd wordt en, sterker nog, actief zal kunnen deelnemen aan het ontstaan van die informatie. De doelgroep reikt dan mogelijk tot boven de 4 miljoen. De maatschappelijke functie van openbare archieven is de dynamiek tussen drie polen, zoals die in het Advies Archiefbestel beschreven zijn: geheugen, herinnering en geweten. Het geheugen heeft de functie om informatie te behouden; de herinnering en het geweten zijn de erfgoedfunctie van archieven. Die twee laatste functies gaan niet over het verleden, maar over onszelf: bij wie we willen horen en wat onze plaats in de wereld is. lees verder

6-1-2015: Aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar vervallen er bij het Nationaal Archief beperkingen van de openbaarheid van archieven waardoor er steeds weer nieuwe archieven toegankelijk worden voor onderzoekers, journalisten en publiek. Het Nationaal Archief beheert 125 kilometer archiefmateriaal, dit "nationale geheugen" bevat 15 miljoen foto's en 300.000 kaarten van de rijksoverheid en van maatschappelijke organisaties en individuele personen. lees verder

2014: Overheidsarchieven hebben wat betreft hun wettelijke taken een afgebakend verzamelgebied, maar hoe zit het met het kennisdomein van andere archiefinstellingen? Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven heeft de industriele vormgeving als thema. Marcel Duijghuisen pleit voor een collectief belang en samenwerking tussen de diverse archiefinstellingen. lees verder

11-12-2014: De kleindochter van de fotograaf Adrianus Wildschut (telg uit een burgemeestersgeslacht) draagt een gedeelte van het familiearchief over aan de Oudheidkundige Commissie van Jisp. Glasplaten van een hoge artistieke waarde gaan in bruikleen naar het Waterlands Archief in Purmerend, zodat ze onder ideale omstandigheden bewaard kunnen worden. Het betreft een aantal familieportretten, interieur en exterieur foto's van de burgemeesterswoning en een aantal dorpsgezichten in Jisp. De Oudheidkundig Commissie heeft de beschikking over digitale afdrukken van deze negatieven. lees verder

11-12-2014: Atelier Documenteren van de Samenleving discussieert over de vier rollen van een archivaris, zoals die door Laura Miller zijn beschreven in haar artikel 'Counterpoint', Coming Up with Plan B: Considering the Future of Canadian Archives. Bij het identificeren en verwerven van particuliere archieven zijn er verschillende invalshoeken:
 • fungeren als 'vangnet' bij de verwerving en archivering van particuliere archieven en verzamelingen in bestaande archiefinstellingen,
 • facilitering van particuliere partijen bij het bewaren van hun archieven,
 • ontwikkeling van tools om particuliere archieven met elkaar te verbinden en toegankelijk te maken.
 • bewustmaking van het grote publiek van de waarde van archieven.
  Op 11 december organiseert het Archief Atelier een bijeenkomst over de archivaris en zijn 'vangnetwerk' in het Archief Eemland, te Amersfoort, waar ook het begrip Participatory Archives en het project Het Bewaren Waard centraal staat. lees verder

  5-12-2014: Vijf Joodse familiearchieven (1700-1950) van het Joods Historisch Museum zijn voor conservering goedgekeurd door de Adviescommissie van Metamorfoze. Het gaat om de archieven van de vooraanstaande Joodse families De Pinto, Belinfante, Asser en Menko en bevatten testamenten, boedelinventarissen, dagboeken en brieven over hun leven en werk. lees verder

  6-11-2014: Op Catawiki is het persoonlijk Archief van Marcus A. Heeresma voor 2.630 euro geveild. Het bevat circa 90 kilo aan manuscripten, correspondentie, documenten, koffer en typemachine. Naar schatting meer dan 10.000 vellen papier. De verzameling manuscripten, correspondentie en de typemachine van "de Nederlandse Charles Bukowski" is een museale collectie. lees verder

  4-11-2014: Na een jarenlange intensieve speurtocht heeft de werkgroep architect van der Meij een groot deel van het archiefmateriaal van Joan Melchior van der Meij (1878-1949) bij elkaar weten te brengen. Paul Smeets heeft inmiddels een goede plek voor het archief gevonden, zodat het voor een ieder toegankelijk kan blijven. Het bevat vele historisch waardevolle items, waaronder ook persoonlijke stukken. Het Nieuwe Instituut in Rotterdam zal alles -exclusief meubilair- overnemen. Door dit materiaal kan de rol van Van der Meij en zijn werkelijke plek binnen de Nederlandse en internationale architectuurgeschiedenis herzien worden. Dinsdag 4 november vind in Grand Hotel Amrath Amsterdam de boekpresentatie plaats van Joan Melchior van der Meij, architect. Pionier van de Amsterdamse School lees verder

  31-10-2014 De Geldelander bericht dat Franklin van Blijdesteijn een schenkingsovereenkomst tekende voor zo'n 6 meter archiefstukken van zijn Tielse kledingbedrijf voor het Regionaal Archief Rivierenland (RAR). "Het is best emotioneel om dit allemaal weer te zien, maar nu zijn we er zeker van dat het goed wordt bewaard en in de kluizen veilig ligt voor het nageslacht." Blijdesteijn is een van de oudste familiebedrijven van Nederland. lees verder

  11-10-2014: Open dag in Argyf R.K. Fryslan in Bolsward, het begon ooit heel eenvoudig als een verzameling van Henk Nota, nu pastoor in Sint Nicolaasga. Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland beheert bidprentjes, rouwbrieven, overlijdensberichten en materiaal over rooms-katholieke verenigingen, kloosters en parochies. Een bijzonder onderdeel van de collectie vormt het familiearchief van Titus Brandsma de Friese pater die in 1942 in Dachau werd omgebracht. Iedereen die op zoek is naar personen, families of organisaties in katholiek Friesland kan hier terecht. Er is een expositieruimte met vitrinekasten vol devotionalia en een bibliotheek met kerkboeken plus alle jaargangen van de Katholieke Illustratie. Het centrum heeft geen parochiearchieven. Die bewaren de parochies zelf of zijn bij Tresoar ondergebracht. lees verder

  AUGUSTUS 2014: Archief Eemland lanceert met Het Bewaren Waard een "schoenendoos" project, waarbij iedereen oude foto's, brieven, dagboeken of andere documenten online kan zetten. Erfgoedinstellingen in Nederland vinden het zonde dat al die waardevolle documenten ongezien op zolders liggen en roepen op om materiaal te delen met anderen. lees verder

  12-6-2014: De nieuwe bijeenkomst van het Platform Particuliere Archieven staat in het teken van de gezamenlijkheid en het delen van de zorg voor de veiligstelling van belangrijke particuliere archieven. De vraag is: Hoe? Welke plannen leven er eigenlijk in het veld? lees verder

  16-5-2014: Met een gevarieerd programma opent het Internationale Museum voor Familiegeschiedenis in Eijsden (Zuid Limburg) haar deuren voor het publiek. Een van de sprekers is Jules de Groot, die vertelt over het familiearchief Duijckers dat hij aan het museum geschonken heeft. lees verder

  MEI 2014: verscheen bij de Arbeiderspers Het Boschhuis, van Pauline Broekema waarin het verhaal van haar familie verteld wordt. Het boek is deels gebaseerd op het archief van haar grootvader Juul ter Beek. lees verder

  8-4-2014: Het bijelkaar laten van een collectie is van groot belang voor wetenschappelijk onderzoek. Het Letterkundig Museum verwerft de zeer omvangrijke collectie van J. Slauerhoff (1898-1936). De literaire nalatenschap van de schrijver was na diens dood in beheer van bibliograaf Kees Lekkerkerker (1910-2006). De collectie met talloze handschriften, typoscripten, brieven en curiosa dreigde door een veiling uiteen te vallen. Dit is nu met hulp van diverse fondsen voorkomen. >>>

  2014: Werkgroep Beheer Familiearchieven zoekt naar oplossingen: Familiearchieven vormen interessante bronnen voor onderzoek, maar ze zijn moeilijk te ontsluiten. Eigenlijk hebben ze twee onverenigbare kanten, de algemene waarde is voor een archiefinstelling het belangrijkste, terwijl het persoonlijke en emotionele aspect voor de families het zwaarst weegt. lees verder

  3-12-2013: De raad voor Cultuur geeft minister Bussemaker alvast advies over nieuwe erfgoedwet. Punten ter overweging: laat archieven zelfstandig voortbestaan en breng ze niet onder in de Erfgoedwet. Niet alleen museale collecties, maar alle collecties waarbij publiek geld gemoeid is verdienen bescherming vanuit de Erfgoedwet, dus ook bibliotheken, archieven of digitale collecties. lees verder

  2013: Het Stadsarchief Amsterdam heeft in 2013 weer nieuwe familiearchieven verworven en nieuwe inventarissen in Archiefbank online gezet. Waaronder: Archief van Dr. G.J. Vos Azn, 1841-1912 /Archief van G.A. Verweij, 1950-1957 /Archief van Maria J.E. van der Klugt, 1925-1981 /Achief van Familie Van Lier, 1795-1955 /Archief van Familie Grewel, 1896-1982 /Archief van de Familie de Leeuw, 1925-1965 /Archief van Cor Goudriaan, 1969-1983 /Archief van familie Alberti; aanvulling, 1935-2010 /Archief van Frans Panholzer, 1933-2000, /Archief van Salomon Boas, 1938-1980, /Archief van Willem Brinker, 1890-1944 /Archief van Diederick van Kleef, 1980-2011 /Archief van de Dienst Ruimtelijke Ordening, 1980-1989 /Archief van Willem Koller, 1918-1025 /Archief van E.C. Straatsburg-Elling, 1910-1970 /Archief van familie Tetrode en aanverwante families, 1800-1971 /Archief van Jos de Lange Wendels, 1897-2008 /Archief van Familie Oestreicher, 1865-2010 /Archief van Familie en Firma Koster, 1849-1954 /Archief van de Familie Bruijns, Morzer Bruijns, en aanverwante families, 1778-2013 lees verder

  NOV 2013: Bij een brand in de loods van Kees van de Grint, die jarenlang werkzaam was bij de Formule 1-tak van bandenfabrikant Bridgestone, is zijn familie-archief dat teruggaat tot 1825 verloren gegaan. Ook een heel groot archief over de autosport, met unieke data verdween in de vlammen. lees verder

  November 2013: Het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHC Zuidoost Utrecht) stelt zich tot doel om, naast het beheren en beschikbaarstellen van overheidsarchieven, ook particuliere archieven in de collectie onder te brengen. Hoewel dit buiten de archiefwettelijke taak valt, zijn deze niet overheidsarchieven wel degelijk opgenomen in de doelstellingen van de organisatieu. Zie het Plan voor de acquisitie van Particuliere Archieven. 2014 -2018 lees verder pdf

  SEPT. 2013 - MEI 2014: Musicus en cabaretier Diederik van Vleuten duikt in de krankzinnige geschiedenissen van zijn voorouders. Een kist vol dagboeken, memoires en fotoalbums vormen een uniek familiearchief. Een schat aan tropenhelmen, opwaaiende avondjurken, schipbreuken, overspel en dubieuze oorlogen. Van Vleuten blaast zijn voorvaderen nieuw leven in en brengt ze mee naar het theater. lees verder

  27 JUNI 2013: Kunstenaar en schrijver Jan Cremer verkoopt zijn prive archief via een online veiling. lees verder

  26 JUNI 2013: De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat de Anne Frank Stichting een groot archief met brieven, foto's en documenten van de familie Frank terug moet geven aan het Anne Frank Fonds in het Zwitserse Bazel. Het fonds wilde het materiaal terug, maar de stichting hield vast aan een bruikleenovereenkomst. lees verder

  10 en 11 JUNI 2013: Tijdens de studiedagen van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) te Amsterdam, verschijnt het inmiddels 12e jaarboek met de titel 'Particuliere Archieven', Fundamenten in Beweging. De indeling van dit boek heeft drie katernen, namelijk 'Maatschappij en particulier archief', 'Digitaal particulier archief' en 'Archiefvormer en particulier archief'. Hierin wordt ook de rol van archiefvormers weergegeven. Zij zijn betrokken bij de wijze waarop en hoe een archiefinstelling particulier archief acquireert en beheert. Het jaarboek verschijnt onder auspicien van de Stichting Archiefpublicaties. De eindredactie berust in handen van Theo Vermeer MA, (Stadsarchief Rotterdam). Redactieleden zijn Petra Links MA (NIOD) en Justin Klein MA (CBI). Het boek geeft handreikingen en adviezen ten aanzien van de methodiek van verwerving en behoud van particuliere archieven lees verder pdf

  25 APRIL 2013: Nieuwe bijeenkomst van het platform voor particuliere archieven bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden. Het Platform stelt zich de vraag of er voor Indische archieven voldoende aandacht is? >>>

  25 APRIL 2013: Als lid van de NGV-FO onderzoekt Hugo Doeleman de mogelijkheden van een centraal depot voor familiearchieven. Belangrijk is te weten of er voldoende belangstelling is. Wanneer daar enig zicht op is kan berekend worden of het ook financieel haalbaar is. lees verder

  11 APRIL 2013: On its fifth anniversary, the Expatriate Archive Centre (EAC) in The Hague is announcing a symposium on expatriation from a historical perspective and the role of private documents in research on migration history. Until now, most research on migration can be found in the area of the social sciences. However, the unique experiences of skilled migrants (or expatriates) specifically, have had less attention in historical research. Skilled migration is currently a major trend amongst migration patterns and this symposium aims to spotlight the potential for historical research. In a plenary session and different workshops we will study the potential research issues in this day symposium. lees verder

  11 FEBRUARI 2013: Het Nederlands Dagboekarchief krijgt een nieuw onderkomen, zij wordt als een aparte collectie opgenomen in het Meertens Instituut te Amsterdam De stichting van het Dagboekarchief behoudt echter zelf het beheer over de collectie. lees verder

  18 JANUARI 2013: The Masonic Digital Image Library Project was started in late 2009 and completed in December 2012. Depictions of Masonic gatherings, portraits, symbolic images and cartoons to ceremonial objects, crafts and curiosa are now online available. The Cultural Masonic Centre (CMC) in The Hague cares for the collections of the Grand Orient of the Netherlands: a museum collection, a library and an archive. These three collections are the most important source of historical research on the subject of Freemasonry (Vrijmetselaars) in the Netherlands. Not only members of the Order, but also a wider audience of interested people, students, professionals from the worlds of media, art, culture and science, can now experience the rich heritage of Freemasonry. lees verder

  JANUARI 2013: Met de komst van een nieuw jaar worden er ook weer nieuwe archieven openbaar. Het Nationaal Archief geeft met openbaarheidsdag een overzicht. Met betrekking tot particuliere archieven zijn dat o.a. : dossiers van het Bisdom Rotterdam, de Koninklijke Nederlandse Zwembond, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Bilderberg Conferenties, en van personen als Norbert Schmelzer en Marga Klompe. lees verder

  15 NOVEMBER 2012: Het Platform Particuliere Archieven vraagt zich af wat er van het rapport Gewaardeerd Verleden. Bouwstenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek voor archieven terecht is gekomen. Gaan overheidsarchieven nu meer particuliere archieven bewaren? >>>

  26 SEPTEMBER 2012: Tijdens de genealogische en heraldische publieksmanifestatie Het Famillement wordt het familiearchief Neve 1543-1953 overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL). De aanwinst van dit omvangrijke archief met documenten uit de Euroregio is uniek te noemen. Regina M. Neve-Sprenger werkt nog aan de afronding van de inventaris van het archief. >>>

  3 AUGUSTUS 2012: The group private archives bij de zomerschool van ARCHIDIS (The Archives and Records Challenges in the Digital Information Society) bespreekt de verantwoordelijkheid van de informatie professionals "Private archives constitute an essential vital portion of our social memory. That's why we have to commit to giving the same consideration to the appraisal of these materials as we do the appraisal of our public records." >>>

  3 AUGUSTUS 2012: Public Superiority to Private ? is de titel van de lezing van Susanne Neugebauer tijdens the Summer School ARCHIDIS IP Appraisal and Social Memory in Marburg, Duitsland. "Based on a qualitative research in 2006 you can say that 20% of all archives in public record offices of our country consists of private archives. Archivists of Public Records Offices have to guarantee durable accessibility to these private files given by well structured finding aids or metadata. But of course: this is the legal text and not the reality. There is no legal based duty to accept private archives anyway. " >>>

  19 JUNI 2012: Caroline de Hart studeert af aan de Hogeschool van Amsterdam voor de opleiding Informatie en Media / Archivistiek B met een studie over acquisitie, acquisitieprofielen en acquisitieplannen: Een kwestie van kiezen. Acquisitieplannen en profielen in het Nederlandse Archiefwezen. "Vanwege het gebrek aan wet- en regelgeving of tijd- en geldgebrek vindt acquisitie van particuliere archieven bij veel archiefdiensten voornamelijk passief plaats. Dat wil zeggen dat eigenaars van archieven op eigen initiatief, vaak onaangekondigd, hun archieven ter schenking aanbieden. Wanneer de archiefdienst geen beleid heeft op dit gebied hangt de beslissing over het al dan niet opnemen van het archief af van de opvatting die de archivaris op dat moment van het archief heeft. De keuze is daardoor vrij subjectief en wordt niet onderbouwd door vooraf vastgestelde schriftelijke criteria." >>>

  18 JUNI 2012: Modekern verzamelt, ontsluit, onderzoekt en presenteert de papieren archieven van Nederlandse modeontwerpers van internationale betekenis met het doel de kennis over de moderne Nederlandse modegeschiedenis te vergroten en verder te ontwikkelen. De schetsen, de gebruikte technieken om de kledingstukken te maken, presentatieboeken, uitnodigingen en ander publiciteitsmateriaal worden (digitaal) ontsloten. >>>

  12 JUNI 2012: Archievenblad online, eindelijk is het zo ver! Het Archievenblad is online te raadplegen. Met Pictura Krantenviewer is het vakblad van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen ontsloten voor een breed publiek. De jaargangen van 1892-1918 en het jaar 1950 zijn nu eenvoudig doorzoekbaar. >>>

  2005 - JULY 2012 Promovendus MA P.J. van Garderen onderzoekt de integratie van publieke en particuliere archieven met behulp van informatietechnologie: analyzing the best practices and enabling technologies that can be used to improve the online access system of archival institutions / manage personal and family archival collections / integrate technology into public and private archival collections (Universiteit van Amsterdam) Promotor is Prof. dr. F.C.J. Ketelaar. >>>

  7 JUNI 2012: SPORTARCHIEVEN BUITEN SPEL Zijn er archiefdiensten met een heus sportarchieven acquisitiebeleid? In dit Olympische jaar vraagt het Platform zich af of sportarchieven eigenlijk wel bewaard worden. De bijeenkomst vindt plaats in het Olympisch Stadion in Amsterdam. >>>

  APRIL 2012: Choreograaf en danser Rudi van Dantzig heeft zijn archief nagelaten aan het Theater Instituut Nederland (TIN). Persoonlijke documenten, zoals correspondenties, prive foto's, kindertekeningen, plakboeken en audio- en video-opnamen maken deel uit van het archief. >>>

  17-2-2012: Graficus Thomas Posthuma heeft zijn archief en dat van zijn vader Thom, tesamen meer dan 40 dozen met tekeningen en ontwerpen overgedragen aan het gemeentearchief van Weesp. Deze overdracht is vastgelegd op film en via youtube te bekijken. >>>

  1-2-2012: Tessa Free begint, in het kader van de masteropleiding Archiefwetenschap, aan een stageperiode van 5 maanden. bij het Regionaal Archief Alkmaar. Gedurende deze tijd doet zij onderzoek naar het archiveringssysteem en de toegankelijkheid van familiearchief De Lange. >>>

  JANUARI 2012: Overzicht van archiefbescheiden die per 1 januari 2012 in het Nationaal Archief volledig openbaar zijn geworden. Familiearchief Heldring, B.C. de Jonge, D. U. Stikker, J. A. van Hamel, A. M. Joekes, H. W. Tilanus, M. A. M. Klompe, H.A. Korthals, B. Roep, Ph. A. N. Houwing, W. P. Berghuis, E. Hijmans, familie De Meester, G. M. V. van Aardenne,J. P. van der Reijden, Ch. A. van der Klaauw >>>

  JANUARI 2012: Het Amsterdams Stadsarchief heeft in 2011 weer een aantal nieuwe familiearchieven verworven, waaronder het archief van de familie Kransberg over de periode 1891-1977. Het bevat onder meer interessante documenten betreffende de tamelijk onbekende Vereeniging voor Amsterdamsche Slagers Zonen. Andere nieuwe inventarissen van familiearchieven zijn die van Hasselaar, Kuiper, van Renterghem, van Orsoy-Haasbaart, van Lennep en familie van Bruijningh. lees verder

  16 DECEMBER 2011: Op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis is het Repertorium van Nederlandse zendings- en missiearchieven 1800-1960 gepubliceerd. >>>

  23 NOVEMBER 2011: Vrijwilligersproject rondom de gekaapte brieven is gestart met subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds. Het project stelt zich ten doel de Nederlandstalige gekaapte brieven uit de 17e en 18e eeuw, die in The National Archives in Londen bewaard worden te onsluiten en te transcriberen. Vrijwilligers kunnen zich nog steeds aanmelden of informatie aanvragen bij Nicoline van der Sijs van het Meertens Instituut. Van 1 december tot 1 maart 2012 worden er bij de 10.000 beschikbare afbeeldingen metadata ingevoerd, zodat het materiaal zo snel mogelijk voor wetenschappelijk onderzoek ontsloten kan worden. De tweede fase loopt van 1 maart 2012 tot 1 november 2012. >>>

  NOVEMBER 2011: De biografie is een genre dat de afgelopen jaren sterk in populariteit is gestegen, dat is ook te zien aan het aantal biografien dat als dissertatie verschijnt. Toen het Biografie Instituut van de Rijks Universiteit Groningen in het bezit kwam van het omvangrijke familiearchief van de familie Van Calker-Clemens Schroner (1818-2005) wilden zij graag dat de stukken openbaar zou worden. Het familiearchief is van lokaal en internationaal belang. De aard van de stukken is veelzijdig te noemen. Het betreft documenten uit de muziekwereld, filosofische stukken, informatie over de geschiedenis van de universiteit, brieven, familiealbums, gedichten en nog veel meer. Bijzonder is ook de collectie glasnegatieven en stereo fotografie. Ondanks de belangstelling van andere archiefdiensten heeft Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut er voor gekozen om alles in zijn geheel over te dragen aan de Groninger Archieven. De afspraak is dat zij het stukje bij beetje digitaliseren en online zetten. Het proces is nog in volle gang. Ondertussen wacht het materiaal op een serieuze onderzoeker. >>>

  3 NOVEMBER 2011: Studiemiddag Platform Particuliere Archieven in het Stadsarchief Amsterdam. Een gesprek met de zaal over het bewaren van digitale bestanden in archieven. Sprekers geven tips en vertellen over hun aanpak. >>>

  1 NOVEMBER 2011: De Najaarsactiviteit van de Sectie Nieuwe en Aankomend Archivarissen en Informatiespecialisten vindt plaats in het Koninklijk Huisarchief. Er zijn twee lezingen van Yvonne Bos-Rops en Saskia Giesbers met particuliere archieven en openbaarheid als thema. SNAAI houdt zich bezig met het openbaar en particulier archiefwezen en met de documentaire informatievoorziening. Ze richt zich op studenten van archivistische opleidingen, recent afgestudeerden en nieuwe vakgenoten zonder specifieke beroepsopleiding. >>>

  29 SEPTEMBER 2011: De meeste dagboeken bestaan uit aantekeningen over het leven van alledag. Onderzoek van Nederlandse egodocumenten laat zien dat autobiografische teksten vaker over de loopbaan van de auteur gaan dan over zijn of haar innerlijk leven. Tijdens de boekpresentatie van Controlling Time and Shaping the Self. Developments in Autobiographical Writing geeft Prof. dr. Arianne Baggerman een lezing over de veranderingen in het historische bewustzijn en het tijdsbesef rond 1800. >>>

  1 AUGUSTUS 2011: Nederland loopt ten opzichte van omringende landen achter als het gaat om de vertaling van internationale verdragen en Europese wetgeving naar nationale wetgeving op het gebied van de bescherming van erfgoed. Alleen archieven in openbare collecties en kerkelijke archieven worden beschermd (Unesco-verdragen van 1954 en 1970). Alle andere particuliere archieven vallen erbuiten. In ons omringende landen (Belgie, Frankrijk, Groot-Brittannie) genieten alle archieven die ouder zijn dan 50 jaar bescherming. Beschermingsmogelijkheden voor particuliere archieven is de titel van de master scriptie van Herman Bongenaar (Faculty of Humanities, Archiefwetenschap, Universiteit van Amsterdam) Zijn onderzoeksvraag is: welke maatregelen men in Nederland zou kunnen treffen ter bescherming van particuliere archieven en welke factoren beinvloeden of men wel of niet kiest voor een bepaalde maatregel. >>>

  2011: De Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland opereert als neutrale, ongebonden partner, als vereniging met bijna 700 leden vertegenwoordigt zij geen instellingen. Met het Archievenblad beschikt zij over een goed gelezen vakblad. Zie haar beleid voor de toekomst 2011-2015. pdf file >>> / website >>>

  30 JUNI 2011: Staatssecretaris Zijlstra (OCW) en minister Donner (BZK) sturen de archiefvisie naar de Tweede Kamer. Er is geen geld beschikbaar voor de centrale registratie van particuliere archieven (CRPA) maar er wordt wel gestreefd naar een nationale collectie, die via een centrale toegang te benaderen is. De ambitie is dat digitaal archief duurzaam bewaard wordt en toegankelijk blijft. Hiervoor stelt Zijlstra de komende jaren negen miljoen euro ter beschikking. Tegelijkertijd adviseert hij dat digitale dossiers sneller dan nu beschikbaar kunnen komen voor het publiek. Nu is dat 20 jaar, dat kan verkort worden tot na het afsluiten van een dossier. Archieven dienen een evenwichtig beeld van de samenleving weer te geven. Het gaat dan zowel om archief van overheden als particuliere archieven: van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het Archievenblad. >>>

  JUNI 2011: Dagboeken geven het verleden een menselijk gezicht, in navolging van Duitsland, Italie en Frankrijk is er nu ook in Nederland een dagboek-archief. De verzameling (ongepubliceerde) dagboeken, reisverhalen, brieven en memoires uit het Nederlandse taalgebied zijn per 1 juni ondergebacht bij de Universiteitsbibliotheek van de VU in Amsterdam. Het is toegankelijk voor wetenschap en onderwijs en voor particulier onderzoek. >>>

  19 MEI 2011: Het Platform voor Particuliere Archieven spreekt over hoe informatie in muziekarchieven gevonden kan worden. Het gaat over de vraag van toegankelijkheid en over hoe musici hun archieven bewaren. Frits Zwart, directeur van het Ned. Muziekinstituut, opent de bijeenkomst. >>>

  APRIL 2011: Zie de laatste update m.b.t. de inventarisatie van het familiearchief Bentinck in het blog van het Gelders Archief. >>>

  APRIL 2011: Het Platform Particuliere Archieven ziet voor zichzelf geen rol weggelegd bij het beheer van een mogelijk nieuw op te starten Centraal Registratie van Particuliere Archieven C.R.P.A., zegt Nico van Egmond.
  het Archievenblad (2011 / nr. 3) >>>

  JANUARI 2011: Internet genealogist Bob Coret bekend van genealogieonline.nl lanceert familiearchivaris.nl en biedt hiermee een laagdrempelige manier om materiaal in een digitaal archief te plaatsen. Via nieuwsberichten binnen het besloten familiearchief kunnen geinteresseerden bijvoorbeeld aangespoord worden om nog eens in oude dozen of vergeelde foto albums te kijken voor mooi materiaal dat een plaats verdiend in de gedocumenteerde familiegeschiedenis. >>>

  2011: Het Instituut voor Familie Archieven & DPS Digital Photo Systems presenteren het vervolg op www.filmkluis.nl (2006) U kunt uw documenten bij het Nationaal Familie Archief voor 100 jaar veilig bewaren. Het NFA zorgt voor overdracht aan toekomstige generaties. >>>

  2011: In de tweede helft van 2010 is een voorlopige inventarisatie gemaakt van de hoogleraararchieven bij de aangesloten universiteiten van academischerfgoed.nl. In 2011 zal er een bijeenkomst komen waar nagedacht moet worden over een nieuw op te starten project rond de archieven. >>>

  2010: Roosje Keijser stelde 'De acquisitie van particuliere archieven in 2011-2012 en aanbevelingen voor de beleidsperiode 2013-2016' samen, een instrument voor de acquisitie van particuliere archieven en een visie op het beleid. Naast het behoud en de beschikbaarstelling van overheidsarchieven heeft het Utrechts Archief ook het onderbrengen van particuliere archieven in de collectie als doel. Hoewel dit buiten de archief-wettelijke taak van de instelling valt, is het besef van de waarde van deze niet-overheidsarchieven zeer wel aanwezig. Het Utrechts Archief al sinds jaar en dag de traditie van het verwerven van particuliere archieven: zo'n 53% van de collectie is van particuliere herkomst. Archieven met dubieuze herkomst worden niet verworven. Bij familiearchieven zal er een (aantoonbaar) eigendom moeten blijken, aangezien er anders geen handelingsbevoegdheid bestaat en het archief derhalve niet aan Het Utrechts Archief overgedaan kan worden. lees verder

  2010: Arianne Baggerman en Rudolf Dekker richten het Onderzoeksinstituut Egodocument en Geschiedenis op. Het instituut heeft een uitgebreide inventaris met korte beschrijvingen van egodocumenten. De databank fungeert als wegwijzer naar de bronnen in openbare archiefbewaarplaatsen, bibliotheken en musea in Nederland. lees verder

  17-12-2010: De toestand van de papieren nalatenschap van James Ensor is illustratief voor veel kunstenaarsarchieven. De commerciele waarde van losse stukken zorgt ervoor dat dergelijke archivalia onder druk komen te staan. De overlevering van een archiefbestand als organisch gegroeid en samenhangend geheel van documenten is in die context eerder uitzonderlijk. Vandaar dat Ensors handschriften verspreid terug te vinden zijn in diverse publieke en private collecties. Archiefbank Vlaanderen geeft een overzicht lees verder

  DECEMBER 2010: Menoucha Ruitenberg over huis- en familiearchieven in de Twentsche Courant en De Gelderlander. Het ontsluiten van deze archieven is geen sinecure en kost veel geld. Alleen met financiele bijdragen kunnen ze professioneel geinventariseerd worden. Door inventarisatie worden de archieven veel toegankelijker voor onderzoekers. Ze kunnen dan een boek schrijven over het huis of haar bewoners. De geschiedenis van Huis Hackfort is daar een goed voorbeeld van. De huisarchieven verdienen meer aandacht, ze vormen een welkome aanvulling op de (lokale) geschiedenis. In het Achterhoekse Huisarchief Verwolde tref je jaarverslagen aan met informatie over het beheer van Surinaamse plantages inclusief gegevens over de slavenhandel. lees verder

  NOVEMBER 2010: bijeenkomst van het Platform voor Particuliere Archieven bespreekt het Beeldmateriaal en auteurs- en gebruiksrechten De belangstelling bij het publiek voor foto- en beeldmateriaal is groot. Archiefbeherende instellingen zijn dan ook graag bereid prenten en foto's in hun collectie op te nemen. Maar dan... wat kunnen we eigenlijk met dat materiaal? Wat mag wel en wat mag niet? Hoe zit het met auteurs- en gebruiksrechten? Wat doen we met verweesde foto's? lees verder

  NOVEMBER 2010: Menoucha Ruitenberg start met het toegankelijk maken van een van de parels onder de huis- en familiearchieven van het Gelders Archief. Het is een lang gekoesterde wens van het Gelders Archief om het belangrijk familiearchief Bentinck te ontsluiten. Mede dankzij een aantal fondsen gaat die wens nu in vervulling. lees verder

  NOVEMBER 2010: De visie van de Commissie Waardering en Selectie (Nationaal Archief) legt de nadruk op samenhang in de selectie van overheidsarchieven en acquisitie van particuliere archieven. Een nieuwe, bredere, selectiedoelstelling vormt de basis van de selectieaanpak. Een heldere selectiedoelstelling is onmisbaar om richting te geven aan het selectieproces. De commissie Waardering en Selectie is tot de volgende doelstelling gekomen: Waardering, selectie en acquisitie van archieven heeft tot doel het bijeenbrengen en veiligstellen van bronnen die het voor individuen, organisaties en maatschappelijke groeperingen mogelijk maken hun geschiedenis te ontdekken en het verleden van staat en samenleving (en hun interactie) te reconstrueren. Daartoe dienen die archieven of onderdelen van archieven veilig gesteld te worden die: a)) representatief zijn voor hetgeen in de samenleving is vastgelegd b)) representatief zijn voor de activiteiten van de leden (personen en organisaties) van een samenleving; c)) door waarnemers als belangrijk, bijzonder of uniek worden beschouwd omdat ze de belangrijke, bijzondere en unieke maatschappelijke ontwikkelingen, personen en organisaties in een bepaalde periode weerspiegelen. lees verder

  15 & 29 NOVEMBER + 13 DECEMBER 2010: De archiefschool geeft cursussen voor het maken van een acquisitieplan: het verwerven van particuliere archieven is geen kwestie is van 'geluk hebben'. Een actieve houding van de archivaris is een voorwaarde voor het opbouwen van een representatieve verzameling. Voor elke archiefbeherende instelling is een acquisitieprofiel onmisbaar. Het draagt uit hoe de verzameling van de instelling eruit ziet en waar het verzamelbeleid op is gericht. Een profiel is het uitgangspunt voor het opstellen van een acquisitieplan. lees verder

  26 OKTOBER 2010: In Verborgen geschiedenissen. Dagboek en archief spreken Dr. Jolande Withuis en Annejet van der Zijl over het raadplegen van (familie)archieven en het schrijven van een biografie. Uit de serie Studium Generale van de universiteit Utrecht. lees verder

  AUGUSTUS 2010: De rol van private archieven komt ter sprake tijdens het internationaal Archiefcongres Archives without Borders in Den Haag. Archieven spelen een onvervangbare rol bij de ondersteuning van deugdelijk en transparant (overheids)bestuur, bij het ter verantwoording roepen van bewindslieden, Niet alleen publieke archieven, afkomstig van openbare instellingen, spelen die rol, ook private archieven leveren op die terreinen een essentiele bijdrage. lees verder

  JULI 2010: tijdens de KVAN dagen praten archivarissen over de acquisitie van particuliere archieven 'de gemeentearchivaris is bevoegd om in de archiefbewaarplaats documentatie en archiefbescheiden op te nemen afkomstig van particuliere organisaties of personen indien dit voor de kennis van de lokale of regionale geschiedenis van belang kan worden geacht'.
  blog Luud de Brouwer
  blog Christian van der Ven

  24 APRIL 2010: Historicus Rudolf Dekker (Universiteit Rotterdam) pleit voor een inventarisatie van egodocumenten in Vlaanderen tijdens de 'Dag van de Nieuwste Geschiedenis' van de beroepsvereniging van bibliothecarissen, archivarissen en documentalisten in Vlaanderen. Persoonlijke archieven, egodocumenten, getuigenissen en herinneringen vormen een belangrijke bron voor historisch onderzoek, maar archivarissen valoriseren deze bronnen te weinig. Lees meer over deze stelling en de V.V.B.A.D. archiefsessie in het Dr. Guislainmuseum in Gent. lees verder

  APRIL 2010: Draagmoeders gezocht voor persoonsdossiers. Deelnemers van het Platform Particulieren Archieven zijn van mening dat het beheren van (zorg)archieven een gezamelijke zorg is. Archiefinstellingen willen graag samenwerken met vakspecialisten en expertise delen. lees verder

  APR. 2010 Aandacht voor zorgarchieven Max Paumen gespecialiseerd in interview en reportage, Karel-Peter Kompanje docent geschiedenis zorgverzekeringen en historicus en archivaris Rob Wolf houden een pleidooi voor het bewaren van de archieven. Zij spreken vanuit hun eigen invalshoek als onderzoeker. Het Platform Particuliere Archieven stelt vragen als 'door wie', 'waar bewaard', 'financien' en 'privacy' lees verder

  29 APRIL 2010: Dr. J.C. Kort overleden. Als chartermeester van het Nationaal Archief was hij jarenlang in deeltijd gedetacheerd bij de Hoge Raad van Adel, waar hij voornamelijk familiearchieven inventariseerde. In de Reeks archiefinventarissen van de Raad verschenen van zijn hand inventarissen betreffende de geslachten Van Matenesse (1988), Van der Dussen (1992), Van Slingelandt (2004), Van Kretschmar (2006), Reigersman (2006), Hoeufft (2009) en een aantal kleinere families. lees verder

  26 APRIL 2010: De Raad van Cultuur heeft advies uitgebracht aan de staatssecretaris van OCW voor een nieuw toekomstbestendig archiefbestel. Met daarin o.a. meer aandacht voor particuliere archieven bhiccommunity.ning.com lees verder

  29 MAART 2010: Student of onderzoeker gezocht voor de inventarisatie van het archief van de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain (periode 1904-1945). De werkzaamheden zullen plaatsvinden op de studiezaal van het Haags Gemeentearchief, waar het archief als tijdelijk bruikleen is ondergebracht. Het beoogde resultaat is een inventaris die voldoet aan de huidige archiefnormen, zodat het archief toegankelijk wordt voor onderzoek door derden. De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap, dat sinds haar ontstaan in het begin van de achttiende eeuw een belangrijke invloed heeft gehad op de westerse cultuur. In Nederland zijn vrijmetselaren al sinds 1720 actief. Voor meer informatie: Andrea Kroon stichting OVN lees verder

  27 MAART 2010: De Afdeling Familieorganisaties van de Nederlandse Genealogische Vereniging houdt een lezing over familiearchieven. Jan Schuit vertelt over het 25 jaar bestaan en het familiearchief van Stichting Schu-y-i-ijt. Jim Evelein praat over het digitaal archiveren en het onderbrengen van een familiearchief bij het Centraal Bureau voor Genealogie. belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Ubald Overmars. Meer info: lees verder

  3 MAART 2010: De eerste prijs van de Genealogisch Goed 2009 verkiezing is toegewezen aan de website van De Stichting Familiearchief De Clercq door de jury bestaande uit Isabelle Heyvaert (RA Tilburg), Albert Hoekstra (NGV), Yvette Hoitink (Nationaal Archief), Christian vd Ven (BHIC), Rob van Drie (CBG) en Cees Heystek (HCC). Familiedeclercq.nl geeft informatie over de in 1989 opgerichte stichting en laat de genealogie, geschiedenis, portretten, woonhuizen en buitenplaatsen van de (aanverwante) families zien.
  Het publiek dat bijna drieduizend stemmen uitbracht koos voor www.groenegraf.nl van Eric van der Ent. De verkiezing van de beste genealogische internetpublicaties is een initiatief van Bob Coret / genealogieonline lees verder

  FEBRUARI 2010: Het archief van de familie Kessler-de Lange is overgedragen aan het Regionaal Archief Alkmaar. Op enkele stukken na zijn de brieven, dagboeken en documenten openbaar. Het vormt een belangrijke aanvulling op het reeds bij het Regionaal Archief aanwezige familiearchief De Lange. De tak Kessler-de Lange, oorspronkelijk afkomstig uit Alkmaar, was voornamelijk actief in Den Haag en omgeving, in Nederlands-Indie en het Nederlandse bedrijfsleven.
  lees verder

  JANUARI 2010: De nieuwe aanwinsten van Familiearchieven in het Gemeentearchief Amsterdam zijn: de nagelaten papieren van een antiquaire en een bonthandelaar familie Heertje en de archivalia van de bankiersfamilie Van Hengel.
  lees verder

  JANUARI 2010: Het Nationaal Archief bewaart veel particulier materiaal van nederlandse politici. De volgende verzegelde archieven zijn met ingang van het nieuwe jaar openbaar geworden: Louis Beel, Marga Klompe, Henk Korthals, Koos Rietkerk, Gijs van Aardenne, Joost Adriaan van Hamel.

  2009: "The genealogical gaze: family identities and family archives in the fourteenth to seventeenth centuries" is een publicatie van E. Ketelaar in "Libraries & The Cultural Record". In Renaissance Florence, early modern England, and the Netherlands during the Golden Age the "genealogical gaze" transfigured family archives into a cultural patrimony to be preserved, expanded, and transferred to future generations. Descendants, by appropriating the object of that genealogical gaze, embraced the values and modalities of the "paradigm of patrimoine." lees verder pdf

  DECEMBER 2009: Het omvangrijke netwerk van het Centraal Register van Particuliere Archieven bestaat bij de gratie van haar eigen geschiedenis maar zij wacht al jaren op revitalisatie. Achter de schermen wordt hieraan gewerkt. Nouk Ruitenberg, Mieke van Leeuwen-Canneman en Francine Hartman schrijven in het ARCHIEVENBLAD van December 2009 een artikel over het 45 jarig 'bestaan' van het CRPA. Ze geven tot slot vijf aandachtspunten mee voor de projectgroep die de plannen voor hervatting van de nieuwe database moet gaan concretiseren. pdf file lees verder

  NOVEMBER 2009: Lodewijk Winkeler, van het Katholiek Documentatie Centrum uit Nijmegen, spreekt over emancipatie en ontzuilingen. Hoe kan je verontachtzaming van particuliere archieven tegen gaan. Er is meer dan een verhaal te vertellen over de geschiedenis van Nederland. Pluriformiteit en diversiteit moet gewaarborgd blijven. pdf-file lees verder

  NOVEMBER 2009: Het Platform voor Platform Particuliere Archieven heeft geen wettelijk kader en kan niet voorschrijven, maar zij kan wel aanbevelingen geven en gemeenschappelijke problemen helpen oplossen. Haar Adviesrol zou met de vorming van werkgroepen geintensiveerd kunnen worden. Toon Franken van het Zeeuws Archief zet zijn visie op papier lees verder

  MEI 2009: Het Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) is in mei 2007 gelanceerd door het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag. De database bevat 1700 namen van vormgevers en bedrijven die werkwaam waren in Nederland vanaf 1850 tot nu. Anja Tollenaar geeft een presentatie pdf-file lees verder

  MEI 2009: Archiefbank Vlaanderen realiseert sinds 2005 een digitaal archievenoverzicht met informatie over archiefbestanden en hun bewaarplaats. Deze Gouden Gids van Vlaamse private archieven toont geen documenten maar wel de weg ernaar toe. Michel Vermote laat zien wat er allemaal bij komt kijken. ppt-file lees verder

  MEI 2009: Marieke Kroonen uit Den Haag wil het Centraal Register Particuliere Archieven (CRPA) nieuw leven inblazen, ze kijkt naar bestaande projecten en pleit voor samenwerking pdf-file lees verder

  APRIL 2009: Stichting Gelderse Huis- en Familiearchieven is na zes jaar opgeheven, zij werd medio 2003 door de directie van het Gelders Archief opgericht om het behoud en de toegankelijkheid van Huis- en Familiearchieven te kunnen bevorderen. Door gebrek aan subsidies voor inventarisatie en restauratie kon de doelstelling niet in voldoende mate gerealiseerd worden.

  FEBRUARI 2009: Op de bijeenkomst Archieven van politici in Nieuwspoort te Den Haag komt het belang van particuliere archieven voor journalisten aan bod. vertelt journalist Max van Weezel over zijn ervaring in het Nationaal Archief. lees verder

  FEBRUARI 2009: Toespraak Martin Berendse, directeur Nationaal Archief, op de bijeenkomst Archieven van Politici: Jaarlijks worden er ongeveer 150 archiefbestanden van de overheid aan het Nationaal Archief overgedragen: in strekkende meter plankruimte is dat ongeveer 3,5 kilometer. De omvang van de particuliere archieven die we jaarlijks opnemen bedraagt nog geen 10 % daarvan. Ik wil niet beweren dat die verhoudingen in de komende jaren omgedraaid zullen worden (daarvoor produceert onze bureaucratie iets te veel informatie), maar ik kan u wel zeggen dat ik graag extra aandacht wil gaan besteden aan de archieven van private instellingen en personen. Eenvoudigweg omdat ze ons beeld over ons bestuur en onze samenleving verdiepen en verscherpen. De persoonlijke archieven van de leiders van ons land documenteren niet alleen feiten die we uit de 'officiele' overheidsarchieven kunnen kennen, maar ook veel persoonlijker oordelen, gevoelens en dispunten met politieke verwanten of opponenten. lees verder

  NOVEMBER 2008: Bijeenkomst van het Platform voor Particuliere Archieven over Collectievorming. Het verwerven van archieven roept vragen op. Welke archieven en collecties wil een archiefbeherende instelling nu eigenlijk 'bezitten' en wat willen ze aan het publiek ter beschikking kunnen stellen. Het kan archiefbeherende instellingen in een onderlinge concurrentiepositie brengen. Of is de toegenomen aandacht voor particuliere archieven een uitgelezen kans om de samenwerking te vergroten? Presentatie van Frank de Jong over het verzamelen en ontsluiten van voorwerpen bij het International Institute of Social History in Amsterdam (slideshare) lees verder
  De titel van het verslag van de bijeenkomst luidt: Gewaardeerd verleden. Concurrentie of samenwerking? lees verder

  8 JULI 2008: De Raad voor Cultuur adviseert het NBA niet als ondersteunende instelling op te nemen in de basisinfrastructuur 2009-2012 omdat de plannen nog in een te pril stadium van ontwikkeling verkeren. De Stichting Nationaal Business Archief (NBA) positioneert zichzelf als toekomstige spin in het web van bedrijfsarchieven. De stichting heeft tot doel een virtueel nationaal bedrijfsarchief op te zetten dat in principe voor iedereen toegankelijk is. Het NBA wil hiervoor een netwerk van bewaarplaatsen creeren. lees verder

  2007: Het rapport Gewaardeerd verleden van de commissie o.l.v. prof. dr. Charles Jeurgens schetst een nieuwe visie op de waardering en selectie van archieven. Er zou niet uitgegaan moeten worden van 'bewaren' en/of 'vernietigen', veeleer zou 'verwerving' het uitgangspunt moeten vormen. Onder acquisitie van particuliere archieven verstaan archivarissen het verwerven van archieven die niet afkomstig zijn van instellingen of personen die gehouden zijn aan de Archiefwet 1995. lees verder

  JUNI 2007: Lancering van nieuwe Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland. De initiatiefnemers zijn Daan Hertogs, Bert Looper, Ariela Netiv, Maarten Schenk, Jantje Steenhuis en Corrie-Christine van der Woude. BRAIN verbindt, versterkt en ondersteunt instellingen die archieven en documentaire verzamelingen vormen en beheren, om die instellingen in staat te stellen de maatschappelijke, culturele en informatieve waarde van die collecties optimaal tot hun recht te laten komen, en schept daarvoor de benodigde voorwaarden door op te treden als lobbyist, dienstverlener/adviseur, platform en 'gilde'. lees verder

  7-6-2007: Christian van der Ven richt Archief 2.0 op, een actieve online community over de nieuwe technologie en een nieuwe houding van de archiefsector, een plek waar archivarissen elkaar online kunnen ontmoeten, kennis uitwisselen, samenwerken en van elkaar leren. lees verder

  APRIL 2007: Gemeentearchieven hebben doorgaans maar een klein deel van schoolarchieven in huis. De verblijfplaats van veel archiefmateriaal is na de schaalvergroting ongewis. Burgers kunnen vaak geen beroep meer doen op oude schooldocumenten, die door de grote verspreiding over Nederland nauwelijks meer te traceren zijn of gewoon al lang -terecht of onterecht- zijn vernietigd. Zie erfgoedman.web-log.nl lees verder

  6 MAART 2007: Carla van Beers start www.familiearchieven.nl met als doel om meer bekendheid te geven aan het fenomeen familiearchief. De website promoot het bewaren van persoonlijke verhalen (in de vorm van brieven, dagboeken, diverse egodocumenten, reisverslagen en fotografie) en geeft onderzoektips voor het reconstrueren van de familiegeschiedenis. lees verder

  2006: Openbaarheid van archieven: wet- en regelgeving in de dagelijkse praktijk, is de titel van de scriptie van Barbara Johanna Meiboom, student Media-, Informatie- en Communicatiemanagement & Archivistiek B te Amsterdam. Met aandacht voor: het eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, het belang van de Staat of zijn bondgenoten en het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel derden. lees verder

  22 SEPTEMBER 2006: Het Nationaal Familiearchief helpt iedereen het eigen beeldarchief te bewaren en te delen. Oude foto's, film en filmfragmenten worden ter beschikking gesteld door particulieren, instellingen, verenigingen, bedrijven, musea en overheden. Een verfijnd zoekmechanisme stelt u in staat op vrijwel elk onderwerp in de tijd te zoeken, startend in 1850 tot en met 'gisteren'. lees verder

  17 MAART 2006: Studiedag Achthonderd jaar familiearchief. Het omvangrijke archief van de familie d'Ursel in Belgie vormt een onuitputtelijke bron voor wetenschappelijk onderzoek. Het Kasteel d'Ursel geeft een ieder de kans om zijn of haar onderzoek voor te stellen. lees verder

  2006: Welke soorten persoonsdossiers moeten omwille van het wetenschappelijk historisch onderzoek blijvend bewaard worden. In het rapport Persoonsdossiers : een geval apart worden tien criteria genoemd waarmee archiefbeheerders een verantwoorde beslissing kunnen nemen omtrent behoud of vernietiging van dossiers. Aan hoe meer criteria een bestand voldoet, des te urgenter de bewaring is. De commissie is in opdracht van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Nationaal Archief samengesteld en bestond uit: Jaap Kloosterman (directeur Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis; voorzitter); Ton Kappelhof (onderzoeker aan het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis; secretaris); Bodien Abels (hoofd Selectie en Acquisitie, Nationaal Archief); Ad Knotter (hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht en directeur van het Sociaal- Historisch Centrum voor Limburg, Maastricht); Kees Mandemakers (projectleider Historische Steekproef Nederland) en Charles Noordam (gemeentearchivaris van Den Haag en voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland). lees verder

  10-1-2006: Het archief van de ambachtsheerlijkheid Hillegom dat in 1877 door de familie Six in bruikleen was gegeven aan de gemeente Hillegom is teruggegeven aan de stichting Six onder de voorwaarde dat het Hillegoms gemeentearchief digitale kopieen krijgt van alle archiefstukken. Het gaat om een meter archief, het zijn circa 200 archiefnummers uit de periode 1650-1750, varierend van plattegronden en afbeeldingen tot kadasters. Stichting Six beschikt zelf over 185 meter archief. Vanaf 1722 was het ambachtsrecht van de Heerlijkheid Hillegom in handen de familie Six. Toen Jan Six in 1999 de ontbrekende stukken via de rechter terug eiste, wees de rechtbank de vordering af omdat die verjaard was. De bruikleen zou na 30 jaar stilzwijgend in een schenking zijn overgegaan. De nieuwe burgemeester Toon Mars, die in 2003 aantrad, vond de eeuwenoude relatie tussen Hillegom en de familie Six belangrijk en zag af van de eigendomsrechten.

  NOVEMBER 2005: Directeur van het Centraal Bureau voor Genealogie, Bert Lever, opent de eerste studiemiddag van het Platform voor Particuliere Archieven. Archiefstukken worden steeds vaker te koop aangeboden. Hoe gaan collega's die zich bezighouden met acquisitie van particuliere archieven om met het dilemma van kopen of niet kopen. Wat is de International Code of ethics for archivists? lees verder

  FEBRUARI 2005: Op de DIVA website staat een oproep tot de oprichting van een platform voor particuliere archieven. Eric Hennekam zegt in het Archiefforum: "We kunnen misschien beter gaan samenwerken en aansluiten bij het prachtige Vlaamse initiatief. Dat past ook mooi in de Europese gedachte."

  2004: De belangengroepen voor particuliere archieven; het CANNET (een vereniging van categorale instellingen) en SPARC (leden van de KVAN die met particuliere archieven werken) zijn ter ziele.

  2003: De heer en mevrouw Scholten besloten hun woonhuis aan de Harstenhoekweg te verbouwen. Zij troffen onverwacht een extra kelder aan vol met puin en met documenten. Al gauw bleek dat de papieren afkomstig moesten zijn van de Joodse bewoners die tot in de Tweede Wereldoorlog in hun woonhuis hadden gewoond. De zeer vervuilde papieren zijn naar het Haags Gemeentearchief overgebracht die ze inmiddels gereinigd heeft. lees verder

  MEI 2002: Vervolgnota van Daniele Rigter verschijnt onder de titel: De Wet Bescherming Persoonsgegevens (2001) en de selectie en bewaring van persoonsdossiers. Het is in opdracht van DIVA (archiefkoepel), het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis), ING (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis) en KNHG (Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap) geschreven. De belangrijkste conclusies zijn dat persoonsdossiers voor het wetenschappelijk onderzoek behouden kunnen blijven en dat de wettelijke vernietigingsplicht niet inhoudt dat persoonsdossiers ook daadwerkelijk moeten worden vernietigd. lees verder

  6 JUNI 2001: Studiedag SPArc over Sportarchieven in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Volgens cijfers van NOC/NSF telt Nederland meer dan 30.000 sportverenigingen. Dit aantal alleen al zegt veel over het maatschappelijk belang van de sport. Economie, emotie en media-aandacht horen bij de sport. Hoog tijd dus voor de erfgoedbeheerders van Nederland om het beleid op dit punt te actualiseren. Organisatie van deze dag is in handen van Annette Mevis (SPArc en CANNet), Jeroen van Oss (SPArc) en Wilfred van Buuren en Nico van Horn (Stichting de Sportwereld). lees verder

  FEBRUARI 2001: Naar aanleiding van de ophanden zijnde inwerkingtreding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens op 1 september 2001 schrijven een aantal verontruste historische onderzoekers, namelijk Ton Kappelhof, Vibeke Kingma, Marian van der Klein, Hans de Valk en Henk Wals, in februari 2001 een nota getiteld 'Een zwart gat in ons collectieve geheugen? Het belang van persoonsdossiers voor het wetenschappelijk onderzoek'. • De handleiding ZO ORDEN JE HET FAMILIEARCHIEF is bedoeld voor degenen die orde willen scheppen in een berg familiepapieren. Je wilt er voor zorgen dat je opgeborgen documenten ook weer terug kunt vinden zodat ze doorgegeven kunnen worden aan de volgende generaties.


  bestel online