Familiearchieven Beheer
mail voor inlichtingen
Mei 2015 | Papieren sporen, de weerslag van een mensenleven
Er is inmiddels anderhalf jaar verstreken, de stichting Familiearchieven i.o. heeft na vele gesprekken, consultaties, peilingen en e-mailreacties ontwikkelingen in kaart kunnen brengen. Er zijn enkele scenario's maar voor het realiseren van de doelstellingen is SFB nog op zoek naar medewerking van belanghebbende partners. Lees daarover in Papieren sporen, de weerslag van een mensenleven in het Archievenblad, mei 20158 oktober 2014 | Famillement in Leiden
Geef je mening en praat mee over het beheer van Familiearchieven op Famillement 2014. Wij staan met tafel op dit tweejaarlijks evenement op het gebied van Familiegeschiedenis en Erfgoed. Liefhebbers kunnen er van 13.00 - 21.00 uur in de Hooglandse Kerk terecht. Er is een mooi programma samengesteld met lezingen, er zijn boeken te koop en tientallen organisaties die informatie geven.

Juli 2014 | Oproep voor beheerders van familiearchieven
De Stichting Familiearchieven Beheer i.o. (SFB) is haar plannen aan het toetsen bij professionals uit het werkveld. Daarnaast wordt al gekeken naar een geschikte locatie. Belangrijk is om te weten of er bij genealogen en beheerders van familiearchieven voldoende interesse bestaat om hun archief te plaatsen in een veilige omgeving. Enkele kernpunten:
 • U blijft eigenaar van uw gedeponeerde archief en kunt uw archief blijven aanvullen
 • Uw archief kan naast papieren documenten ook digitale informatiedragers en objecten bevatten.
 • U bepaalt wat wel en niet openbaar is.
 • Uw archief dient professioneel verpakt te worden.
 • Uw archief kunt u in eigen kast of kist, eventueel gesloten, plaatsen.
 • Vereist is een inventarislijst.
 • De stichting maakt het mogelijk dat openbare stukken kunnen worden geraadpleegd voor wetenschappelijk of cultuur-historisch onderzoek.
 • Bewaargever draagt bij in de kosten van bewaring. Er is geen winstdoelstelling!
 • De stichting heeft naast een beheersfunctie ook een adviesfunctie.
  In veel gevallen zal deponering pas plaatsvinden, nadat een beheerder van het familiearchief is overleden of niet meer in staat is het in eigen beheer te houden. U kunt met de stichting ook afspraken maken over een toekomstige deponering. Heeft u belangstelling of zijn er vragen? Laat het ons even weten!

  Stichting Familiearchieven Beheer i.o.
  De werkgroep heeft een beleidsplan opgesteld en besloten om een stichting op te richten. Met dit plan als basis zal verder worden onderzocht of er voldoende draagvlak is voor het opzetten van een centraal depot. De gekozen naam luidt: "Stichting Familiearchieven Beheer".
  Doelstelling van de stichting luidt: het geconditioneerd bewaren van familiearchieven en deze toegankelijk houden voor bewaargevers en geinteresseerden. (Bewaarfunctie) Voorts het bieden van een platform voor een ieder die geinteresseerd is in het opbouwen, ordenen en beheren van een familiearchief. (Adviesfunctie)

  Januari 2014 | Werkgroep Familiearchieven Beheer
  De werkgroep is geformeerd om de mogelijkheden van de realisatie van een centrale bewaarplaats (voor familiearchieven op particuliere basis) te onderzoeken. De werkgroep is voortgekomen uit de Nederlands Genealogische Vereniging en ontstaan als gevolg van een noodkreet van Hugo Doeleman die het voortbestaan van het omvangrijke familiearchief dat hij in meer dan vijftig jaar bijeen had gebracht van de ene op de andere dag heel onzeker zag worden.

  Hoe geliefd zijn familiearchieven?
  Familiearchieven vormen interessante bronnen voor onderzoek, maar ze zijn moeilijk te ontsluiten. Eigenlijk hebben ze twee onverenigbare kanten, de algemene waarde is voor een archiefinstelling het belangrijkste, terwijl het persoonlijke en emotionele aspect voor de families het zwaarst weegt. Openbare archiefinstellingen willen graag familiearchieven beheren, maar zij maken een strenge selectie in wat zij wel en niet kunnen opnemen. De meest gangbare gedachte tot nu toe was altijd dat je je eigen familiearchief naar een daartoe geschikte instelling zoals het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) of een Regionaal Archief zou kunnen brengen en dat het daar dan goed bewaard kan blijven. Alleen blijkt dat in de praktijk helemaal niet zo eenvoudig te zijn. Iedere instelling heeft een eigen acquisitiebeleid en maakt keuzes op basis van inhoud en selecteert wat voor hun eigen collectie belangrijk is. Dit zou betekenen dat een familiearchief opgesplitst wordt en verdeeld raakt. Lees meer in het artikel Hoe geliefd zijn familiearchieven door Carla van Beers in het Archievenblad, jaargang 2014 nr. 1

  blz 25 / blz 26 / blz 27 /  Februari 2023 | Een pleidooi.
  In Horizontaal (nr 66), het blad van de afdeling Familie Organisaties van de Nederlandse Genealogische Vereniging NGV, houdt Hugo Doeleman een pleidooi voor het oprichten van een particulier depot. Lees verder