Familiearchieven.nl informeert, geeft advies op maat, bemiddelt en ondersteunt bij particuliere archiefvorming. Daarbij staat het belang van het bewaren, terugvinden en ontsluiten van persoonlijk erfgoed voorop. Familiearchieven vormen een onmisbare bron voor historisch, genealogisch, biografisch en wetenschappelijk onderzoek.

  17-4-2024 | Studiedag Huisarchieven
  Deze dag wordt georganiseerd door Stichting KBL in samenwerking met Geldersch Landschap & Kasteelen. Het thema is 'Verborgen goud van Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen'. lees verder

  1-1-2024 | Openbaarheidstermijn van Particuliere Archieven
  Als bestuurder van 'Stichting Archief van het Huis Oranje-Nassau' heeft de Koning de toegang voor onderzoek in het Koninklijk Huisarchief verruimd. lees verder

  Mei 2015 | Centraal Depot voor Familiearchieven
  Hoe zat het ook al weer, is het haalbaar? Zie het artikel 'Papieren sporen, de weerslag van een mensenleven' in een oude jaargang van het Archievenblad. lees verder
  Erfgoedprofessionals, onderzoekers, journalisten, wetenschappers, verzamelaars en programma-makers zijn altijd op zoek naar gewone en bijzondere dingen. Gooi niets weg! lees verder

  Het erven, beheren of ordenen van een familiearchief is een mooie en bijzondere taak. De familiearchieven servicedesk helpt je op weg, geeft advies en ondersteuning, houdt rekening met je wensen en gaat zorgvuldig om met de privacy. Heb je vragen? lees verder
  Maak eerst een inventaris van je archief voordat je alles opbergt, zo zorg je er voor dat je de documenten ook weer snel terug kunt vinden. lees verder

| 2007-2024 |