Archiefinstellingen, Musea en Erfgoedprofessionals zijn op zoek naar documenten om hun collecties mee aan te vullen. Onderzoekers, journalisten & wetenschappers kunnen specifieke data uit archiefstukken heel goed gebruiken. Instituten of particulieren missen soms nog informatie. Kunstenaars, Verzamelaars en programmamakers hebben materiaal nodig!Gezocht Promovendus Marieke Dwarswaard (Rijksuniversiteit Groningen) is gespecialiseerd in de geschiedenis van sociale en socialistische bewegingen en gendergeschiedenis. Zij zoekt het familiearchief Oving-Scholten: een zeer waardevolle bron voor de culturele biografie van de Groningse familie Scholten. Het is onbekend waar dit in 2022 door veilinghuis Zwiggelaar geveilde familiearchief naar toe is gegaan.

Gezocht Om het archief te kunnen uitbreiden zijn wij zoek naar documentatie en voorwerpen uit krijgsgevangenschap. We weten, dat er met name van de manschappen en onderofficieren niet veel materiaal is. Maar des te meer van de officieren achter prikkeldraad. Heeft u documentatie waar u een goede bestemming voor zoekt of heeft u bijvoorbeeld foto's dubbel, dan zouden Johan van Hoppe en Eric van der Most dat graag willen toevoegen aan de collectie 'Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945'.


Gezocht Wij zijn geinteresseerd in werkarchieven van professionale musici en componisten, en van muziekorganisaties die landelijk of internationaal actief waren. Conservator Philomeen Lelieveldt en bibliothecaris Paula Quint leggen graag uit of het materiaal dat u wilt aanbieden bij de collecties past. U kunt hen bellen voor advies, of een mail sturen met een (korte) beschrijving van de aan te bieden objecten naar nederlandsmuziekinstituut@denhaag.nl


Gezocht Heb je in een oude koffer op zolder nog brieven, kaarten of briefwisselingen liggen, en wil je dat deze brieven in het NIOD-archief worden bewaard voor toekomstig onderzoek? het NIOD roept iedereen op om (persoonlijke) correspondentie over de Duitse bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) en/of de Onafhankelijkheidsoorlog in Indonesie (1945-1950) te doneren.


Gezocht Zo nu en dan duiken er verborgen of vermiste zaken op in kelders en op zolders. Bent u iets van vrijmetselaars tegengekomen? Het Vrijmetselarij Museum hoort het graag. In september 1940 heeft de Duitse bezetter de vrijmetselarij in Nederland verboden. Het bezit van de loges en hun leden werden in beslag genomen, inboedels verkocht, rituele voorwerpen vernietigd en kostbaarheden geroofd. Help mee om vondsten te identificeren.


Gezocht De Historsiche Kring Voorhout (HKV) verzamelt archieven, losse documenten, foto's, films en geluidsopnames die iets vertellen over het verleden van Voorhout. Zo krijgen belangstellenden en (toekomstige) onderzoekers zo veel mogelijk informatie ons dorp van vroeger tot nu. Na beschikbaarstelling worden de archieven op termijn geordend en beschreven. De inventaris wordt vervolgens op het internet geplaatst en kan ingezien worden.


Gezocht Heeft u bewerkingen van bronnen (papier en digitaal) liggen of digitale foto's die u heeft gemaakt in archieven van originele bronnen? De bibliotheek van de Genealogische Vereninging "Ons Voorgeslacht" neemt graag uw boeken, bewerkingen, genealogie, parenteel of kwartierstaat op.
Heeft u al nagedacht wat er met uw genealogische collectie moet gebeuren in geval van overlijden of een andere omstandigheid waardoor u niet meer bekwaam bent er iets mee te doen? Het is wellicht iets om nu over na te denken en vast te leggen. U kunt hierover praten met Hans du Mortier, neem contact op via secretaris@onsvoorgeslacht.nl.Gezocht Veel erfgoedinstellingen werken aan een (digitale) erfgoedcollectie over het Coronavirus en de gevolgen daarvan in Nederland. Daarbij roepen zij uw hulp in. Voor de geschiedschrijving van de toekomst leveren archieveninstellingen belangrijke bronnen, maar de informatie die ze van de overheid verplicht moeten bewaren geeft maar een beperkt beeld van wat er in de samenleving leeft. Daarom willen ze ook informatie van particuliere instellingen, bedrijven en individuen toevoegen. Om die veilig te stellen doen zij nu een beroep op het publiek. Heeft u foto's, filmpjes of documenten die iets zeggen over de invloed van het Coronavirus op het dagelijks leven in uw stad of dorp? Laat het weten.


Gezocht
De Universiteit Utrecht en de publieke omroep NTR onderzochten samen de financiele geschiedenis van Nederlanders. Utrechtse historici zochten kasboekjes, persoonlijke financiele documenten en verhalen voor hun onderzoek en de televisiemakers brachten de persoonlijke verhalen in beeld met de televisieserie Kasboekje van Nederland.


Gezocht
Heeft u op zolder stapels schriften, blocnotes, dagboeken of lijsten liggen met vogelwaarnemingen van wat langer geleden? Of heeft u familieleden van zekere leeftijd die dat hebben? Misschien zijn ze waardevol voor de wetenschap. Een geleerde commissie ontfermt zich graag over zulke kleinoden. De oprichting van Vogelbescherming in 1899 - met als aanleiding de extravagante mode van opgezette visdiefjes op dameshoeden - was een uiting van de opkomende belangstelling voor de natuur en het behoud daarvan. Talloze vogelliefhebbers zijn er sindsdien op uit getrokken, het veld in. Zij noteerden hun waarnemingen in schriften en dagboeken. Waardevol ornithologisch erfgoed dat niet verloren mag gaan. Ook mensen die ornithologische bezittingen hebben geerfd van een familielid, kunnen dit melden. Denk bij bezittingen aan vogeldagboeken of andere notities, schriftelijk of digitaal, foto's of andere oorspronkelijke gegevens.


Gezocht
Actie 'Niet weggooien! is een initiatief van musea en instellingen die zich met de Tweede Wereldoorlog bezig houden. Het doel is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren die nu nog thuis op zolder liggen te bewaren voor de toekomst. U kunt op twee manieren iets schenken aan een museum. De gemakkelijkste manier is om uw schenking via de website aan te melden bij een instelling naar keuze. Dat kan met het aanmeldformulier. Maar u kunt ook zelf met uw schenking naar een museum gaan.