Familiearchieven.nl benadrukt de betekenis van een familieverhaal en onderstreept het belang van het bewaren en terugvinden van herinneringen en persoonlijke documenten voor historisch, genealogisch en biografisch onderzoek. De familiearchieven-Servicedesk helpt je op weg, geeft advies en ondersteuning, houdt rekening met je wensen en gaat zorgvuldig om met de privacy. Wanneer je vragen hebt over particuliere archieven kun je mailen naar info@familiearchieven.nl


VRAAG OM ADVIES
  • Wanneer je een vraag hebt over familiearchieven, huisarchieven, particuliere archieven...

  • Wanneer iemand je een archief heeft nagelaten en je niet weet wat je met alle dozen en paperassen moet doen...

  • Wanneer je niets meer terug kunt vinden en je documenten of foto's aan (klein)kinderen wil laten zien...

  • Wanneer je de geschiedenis van je familie wilt bewaren maar geen idee hebt hoe je dat het beste kunt doen...

  • Wanneer je een archief elders wilt onderbrengen en je niet weet bij welke archiefinstelling je terecht kunt...

  • Wanneer je voor een onderzoek op zoek bent naar particuliere archieven...

  • Wanneer een archief opgehaald moet worden om het naar een andere plaats te brengen...

  • Wanneer je een inventaris van je archief nodig hebt en je zelf geen aanleg of tijd hebt om het te maken..."Bedankt voor deze snelle en duidelijke reactie. Fijn dat ik met deze vragen bij u terecht kan."

"We waarderen het zeer dat je families doorverwijst naar ons archief."

"Dank je Carla voor je feedback, hier heb ik wat aan!"

"Er komt iemand van Erfgoed Leiden bij mij op bezoek om te kijken wat voor het archief van belang is."

"Bedankt dat u mij hebt doorverwezen naar het Indisch Familiearchief (IFA). Zij vinden het archief van mijn overleden vrouw Karin Riper-de Wit mooi en goed gearchiveerd en willen het graag in zijn geheel in hun collectie opnemen."

"Nu dank ik u voor de hulpverlening en gewaardeerd advies over het vastleggen van hetgeen verloren dreigt te gaan."

"Onder dankzegging voor je advies wil ik je even melden dat het persoonlijke archief van wijlen mevrouw A.J. de Waard kon worden ondergebracht bij het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis ATRIA te Amsterdam. Vandaag heb ik de stukken langs gebracht en heb hiervoor een ontvangstbewijs ondertekend."

"Hier kunnen we verder mee. Ik denk en hoop dat we met deze informatie het geschil goed kunnen oplossen."

"Hartelijk dank voor je inspanningen om de collectie reisjournalen van Emma Beer-Sieburgh naar het Nederlands Dagboek Archief te krijgen, we zijn er heel blij mee."

"Helaas is het tot heden niet gelukt om het familiearchief onder te brengen. Wel heeft het Noord Hollands Archief enkele onderdelen van mijn persoonlijke archief opgenomen."

"Dank, dank voor dit vlotte antwoord! Voorlopig bewaar ik het archief zelf inderdaad want ik wil er eerst nog onderzoek in doen."