DE HUISDETECTIVEVragen die betrekking hebben op historisch huizenonderzoek of over particuliere- of familiearchieven gaan, zijn bij de huisdetective in goede handen. lees verder

BEWAARPLAATSEN
Oude archieven zijn vaak aan een archiefinstelling overgedragen, die het in bruikleen krijgt of als schenking heeft opgenomen. Het Gelders Archief in Arnhem beheert een omvangrijke collectie afkomstig van Gelderse families en Huizen (kastelen en landgoederen). Het bestrijkt de hele periode vanaf de middeleeuwen tot in de twintigste eeuw. De archieven bevatten ook veel materiaal over het dagelijks leven van burgers en boeren en de omstandigheden waaronder zij hebben geleefd. Dit is een niet te onderschatten aspect. De massa van de bevolking vormde immers zelf geen archief, zoals de bovenlaag dat wel deed. Zo is er op een indirecte manier veel over hen gedocumenteerd. In totaal heeft het Gelders Archief een omvang van circa 800 strekkende meter huis- en familiearchieven.

Expats

    Het Expatriate Archive Centre ontstond begin jaren negentig toen een paar echtgenotes van Shell-werknemers de herinneringen van Shell-families besloten te verzamelen. Door de levens van deze expatriates liepen vaak dezelfde rode draden: om de zoveel jaar naar een ander land verhuizen om daar een nieuw leven op te bouwen. lees verder
advertentie:
media & research de huisdetective / disclaimer