DISCLAIMER | HUISDETECTIVE.NL | PIETHEINSTRAAT.NL | FAMILIEARCHIEVEN.NL | MATRIACIRKEL.NL

    CARLA VAN BEERS (1957) PUBLICEERT ALS HUIS-DETECTIVE WEBSITES EN BOEKEN, DAARNAAST WERKT ZE IN OPDRACHT VOOR EN MET DERDEN AAN ANDERE PROJECTEN. DE HUISDETECTIVE INVENTARISEERT, GEEFT ADVIES, VOERT HISTORISCH EN/OF GENEALOGISCH ONDERZOEK UIT.

    1. Privacy
    Alle privacyregels worden uiteraard gerespecteerd. De gegevens van opdrachtgevers worden met niemand gedeeld. E-mails en correspondentie worden niet doorgestuurd. Over onderzoek in opdracht wordt niets medegedeeld of gepubliceerd, tenzij is overeengekomen om het werk openbaar te maken.

    2. Anoniem
    Personen die niet met eigen naam in een publicatie genoemd willen worden, zullen geanonimiseerd worden.    3. Persoonlijke levenssfeer
    Personen die overleden zijn hebben geen privacy. De Huisdetective zal vrij over hen kunnen schrijven, mits de persoonlijke levenssfeer van de nabestaanden hierdoor niet onevenredig geschaad wordt. Namen van personen die al bekend zijn (omdat zij in andere publicaties genoemd worden) kunnen zonder toestemming vermeld worden.

    4. Onrechtmatig gebruik
    Alle informatie in de door De Huisdetective gemaakte boeken en websites is zeer zorgvuldig geplaatst, mocht je van mening zijn dat er sprake is van onrechtmatig gebruik neem dan zo spoedig mogelijk contact op per
    e-mail.

    5. Aansprakelijkheid
    Publicaties van De Huisdetective zijn gemaakt met informatie uit eigen (archief)onderzoek, aangevuld met informatie uit boeken en online bronnen. Ondanks de nauwkeurigheid bij het samenstellen van het materiaal, kan de informatie incorrect of incompleet zijn. De Huisdetective is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van haar boeken of websites.


    6. Inzage in tekst
    De Huisdetective is onafhankelijk, integer en heeft geen verborgen agenda. Ze schrijft om het leven te lezen, te herinneren, te herdenken, te begrijpen en te delen. Daarbij vermeldt ze de graadpleegde bronnen en noemt de namen van de personen die haar geholpen hebben. Voorafgaand aan de publicatie, kunnen betrokkenen inzage vragen in de tekst.

    7.Toestemming
    Iedere persoon die geinterviewd wordt voor een onderzoek gaat akkoord met het feit dat de door hem/haar gegeven informatie over het verleden gebruikt kan worden voor publicatie en zal tijdens het interview aangeven wanneer iets -niet- voor de openbaarheid bestemd is.

    8. (Beeld)citaten
    Alle rechten van teksten, afbeeldingen en ontwerp van de publicaties van De Huisdetective behoren toe aan Carla van Beers, met uitzondering van alle (beeld)citaten van externe bronnen waarnaar verwezen wordt, dit valt onder het copyright van de respectievelijke eigenaars.
    9. Copyrights
    De inhoud van de door De Huisdetective gemaakte boeken en websites als
   • huisdetective.nl
   • familiearchieven.nl
   • pietheinstraat.nl
   • pietheinstraat119denhaag.nl
   • carlavanbeers.nl
   • matriacirkel.nl
   • dient alleen gebruikt te worden voor algemene informatie-doeleinden en mag niet zonder toestemming openbaar gemaakt of verveelvuldigd worden door anderen.

    10. Opdrachtgevers
    De verrichting van werkzaamheden voor derden, zoals advies, inventarisatie, historisch of genealogisch onderzoek wordt door de Huisdetective omschreven in een offerte. Op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen) worden, bij aanvaarding van de opdracht, de algemene leveringsvoorwaarden door zowel opdrachtgever als De Huisdetective geacht te zijn geaccepteerd.    Juni 2023