gespecialiseerd in de sociale en culturele geschiedenis van huizen en hun bewoners, matrilineair stamboomonderzoek en familiearchieven
Carla van Beers werkt zelfstandig en in opdracht. [KvK Den Haag, nummer 67110290] e-mailDe Huisdetective schrijft over verhalen die van de ene generatie op de andere doorgegeven worden en plaatst ze in de context van de tijd.

Of het nu om het ontsluiten van historische gegevens gaat of om het vertellen van een verhaal, voorop staat dat het verleden nog altijd voelbaar is en dat vormt een basis voor de uitdagingen van vandaag.meer lezen | boek bestellen
meer lezen | boek bestellen
ga naar website


meer lezen | boek bestellen
meer lezen | boek bestellen
ga naar website
meer lezen | boek bestellen
meer lezen | boek bestellen
bestel deze handleiding


Wanneer het verleden op de deur van het heden klopt, ben je dan thuis?


media & research carla van beers 2022 disclaimer | algemene leveringsvoorwaarden