1898-1999 / 2000-2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2018-2019Eind 2017: Kennisnetwerk Informatie en Archief. (KIA) is de ontmoetingsplaats voor vakgenoten en geïnteresseerden in de wereld van informatie, archief en erfgoed. Met KIA slaat de informatie-, archief- en erfgoedsector de handen ineen. Op de interactieve kennisplatforms komen uiteenlopende thema’s aan bod, waaronder ook Kennisplatform Particuliere Archieven, het is een openbare groep. lees verder

4-11-2017: In de Groninger Archieven worden feiten bewaard, geen fictie. Het gebeurt zelden dat ze over boekenverzamelingen van Groninger auteurs ontfermen. Een paar jaar geleden kregen we een collectie van Jan Boer: boeken, correspondentie, manuscripten – heel bijzonder. Daar zijn we blij mee. Het archief van Gerrit Krol hadden we ook graag gewild, maar dat is naar het Literatuurmuseum in Den Haag gegaan. Wat begrijpelijk is.” Maar nu hebben ze zich over het oeuvre van Henny Thijssing-Boer, koningin van de streekroman ontfermd: een vitrinekast vol streekromans van de in 2011 overleden schrijfster. Een echte krent in de archiefpap, stelt Johan Waterborg. lees verder

1-11-2017: Het Archief van Aletta Jacobs staat op de wereld Erfgoedlijst. De brieven, foto's, documenten en artikelen van Aletta Jacobs, strijder voor vrouwenrechten, zijn van internationale waarde. Eerder al gaf de Koninklijke Bibliotheek het archief van Aletta Henriëtte Jacobs (1854-1929) de A-status voor Nederlands erfgoed. Nu behoort het ook tot Unesco's 'Memory of the World', waarmee het VN-instituut zegt dat het archief het waard is om beschermd te worden, aldus Juul Muller van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, dat het archief beheert. lees verder

30 oktober 2017: Het archief van Aletta Jacobs (1854 – 1929), onderdeel van Atria’s collectie, is officieel erkend als UNESCO-erfgoed. Slechts vier andere archieven van vrouwen komen voor in het Memory of the World register (sinds 2009 ook de dagboeken van Anne Frank), op een totaal van ruim 400 archieven. Feministe Aletta Jacobs was pionier en inspirator op velerlei terrein o.a. in het bevechten van toegang van vrouwen tot universitair onderwijs, toegang tot gezondheidszorg en voorbehoedsmiddelen en de vrouwenkiesrechtstrijd. Zij voerde een levendige correspondentie, ook internationaal. lees verder

28-9-2017: De nieuwe bijeenkomst van het Platform Particuliere Archieven wordt gehouden bij ATRIA in Amsterdam en staat in het teken van het thema kiezen is een keuze. Het gaat over de hotspotmonitor & moderne selectiemethoden en hoe archiefinstellingen hun kerncollectie ordenen. lees verder

20-9-2017: Rector magnificus Bert van der Zwaan en algemeen directeur van de NTR Paul Römer tekenen een uniek samenwerkingscontract. Met deze eerste publiek private samenwerking tussen een Universteit en een omroep doen wetenschappers onderzoek naar de vraag: Hoe regelen Nederlanders hun geldzaken en hoe is dat in de afgelopen eeuw veranderd? Hoogleraar Financiële Geschiedenis Oscar Gelderblom en zijn team struinen samen met de NTR Nederlandse familiearchieven af op zoek naar oude financiële documenten. Zij zoeken: kasboekjes, oude loonzakjes, voedselbonnen, vakantiezegels, spaarbankboekjes, facturen en contracten. "Alle documenten eigenlijk die laten zien hoe mensen vroeger met geld omgingen." Het materiaal dat binnenkomt wordt gebruikt in de zesdelige televisieserie Kasboekje van Nederland die vanaf 29 maart 2018 wordt uitgezonden door de NTR. lees verder

October 2017: Na het overlijden van zijn moeder vond Edward MacLeod dozen vol familiearchief in de kelder. Daarin trof hij aan: een bundel brieven in een envelop met een koordje eromheen met als opschrift "Brieven van M-H aan mijn grootvader E.H.D. MacLeod en andere stukken". De brieven daterend van 1902-1904 zijn door Edward MacLeod (de achterkleinzoon van M-H) in bruikleen gegeven aan Tresoar, het centrum voor Friese geschiedenis en cultuur in Leeuwarden. Nu is het duidelijk geworden hoe Margaretha Geertruida Zelle ertoe kwam Mata Hari te worden. In 2017 is het honderd jaar geleden dat de Friezin door het Franse leger werd gefusilleerd op verdenking van spionage. In het museum is een grote tentoonstelling over het leven van Mata Hari te zien. lees verder

26-10-2017: Ter gelegenheid van de nieuwbouw en de voltooiing van de inventarisatie van het stadsarchief organiseert Stadsarchief Delft een symposium rondom het toepasselijke en actuele thema: Archief, identiteit en emotie. Sprekers zijn: Gerrit Verhoeven, Eric Ketelaar, Luuc Kooijmans en Theo Thomassen. lees verder
    Gerrit Verhoeven: Geen rustig bezit. Archief, identiteit en emotie. Met de Archiefwet 1995 in de hand proberen archivarissen uit te maken of bepaalde historische bescheiden 'naar hun aard bestemd zijn' in een bepaald archief te berusten. Of een beschikking of overeenkomst te achterhalen waaraan het te danken is dat we bepaalde stukken in een bepaald archief tegenkomen. In het verleden speelden bij archiefvorming en archiefbeheer echter ook andere zaken mee dan archivistische, juridische en wetenschappelijke criteria. Er zijn in Delft en elders hevige twisten uitgevochten om het bezit van documenten en de toegang tot de bewaarplaats, waarbij de emoties hoog konden oplopen. Het ging soms om niet minder dan de identiteit van de stedelijke gemeenschap.

    Eric Ketelaar: De buikspreker en het archief . Wanneer iemand toegang krijgt tot een archief (via Internet of door bezoek aan de studiezaal) zijn hem of haar al tientallen archivarissen en andere 'archiveerders' voorafgegaan. Iedere interactie, interventie en interpretatie (door auteur, gebruiker, archivaris en onderzoeker) vormt en vervormt het archief. Archiveerders zijn als poppen van een buikspreker: we horen hun stem - maar is dat ook wat het archief ons zegt?

    Luuc Kooijmans, Waarheidsvinding in particuliere archieven: tussen familietrots en historische speurzin . Waarom werden en worden particuliere archieven gevormd? Wat kan een historicus ermee doen?

    Theo Thomassen, Papieren erfgoed en erfgoed online: identiteitsvorming vroeger en nu . Papieren archief werd niet alleen gebruikt als extern geheugen, maar ook als bindmiddel binnen een gemeenschap, om te laten zien wie bij je hoorde en wie niet. Is dat met digitaal archief nog steeds het geval? Of hebben usb-sticks, sociale media en de cloud met de erfgoedfunctie korte metten gemaakt?

1-8-2017: De toegang op het archief van de adellijke familie Bentinck staat sinds deze week online. De Bentincks zijn van oorsprong een Gelders adellijk geslacht met onroerende goederen in het kwartier van Veluwe. Het familiearchief bestaat in hoofdzaak uit archieven van Charlotte Sophie von Aldenburg en Willem Bentinck en hun nazaten tot aan het einde van de 19e eeuw. De persoonlijke correspondentie van Charlotte Sophie (1715-1800) bestaat uit meer dan 25.000 brieven, deze konden worden gedigitaliseerd dankzij subsidie, verleend door Metamorfoze, het Nationaal Programma voor het behoud van papieren erfgoed. lees verder

2 mei 2017: In musea is er vaak geen plek voor, maar de stichting Erfgoed Fundaasje duikt graag in bedrijfs- en familiegeschiedenis. De Stichting voert de komende jaren een pilot uit wat betreft het verzamelen, beschrijven en digitaliseren van schriftelijk en materieel archiefmateriaal uit de agrarische wereld. “Sadat sa’n kolleksje byinoar bliuwt en goed bewarre wurdt.” want wat nu niet van belang wordt geacht, kan over tientallen jaren heel ‘nijsgjirrich’ zijn. Als een archief in kaart is gebracht, draagt de stichting haar kennis over aan Tresoar. Eventueel kunnen families (delen van) een archief alleen in bruikleen geven, zodat ze toch eigenaar blijven. En ze kunnen privacybepalingen opleggen, zodat stukken niet voor iedereen inzichtelijk zijn. „Mar dan wurdt it erfguod yn alle gefallen goed bewarre.” Want dat is het belangrijkste doel. lees verder

27-3-2017: Het Arctic World Archive in een buiten bedrijf gestelde kolenmijn bij de stad Longyearbyen is officieel geopend. Landen die vrezen te worden getroffen door oorlog, natuurgeweld of computerkrakers kunnen er hun geschriften op film voor ten minste 500 jaar laten bewaren. In de mijn is de temperatuur altijd tussen de 5 en 10 graden onder nul, uitermate geschikt voor het heel lang goed houden van informatiedragers. Spitsbergen staat bovendien te boek als gedemilitariseerde zone. Mexico en Brazilië zijn de eerste klanten. De Mexicanen brengen bijvoorbeeld uit angst voor aardbevingen onder meer hun grondwet in Longyearbyen onder. Op Spitsbergen wordt al zaaigoed uit de hele wereld bewaard. lees verder

7-2-2017: Het Centrum voor familiegeschiedenis in Den Haag heeft een buitengewone aanvulling op het familiearchief Maduro in ontvangst genomen uit handen van George Alvarez-Correa, de oudste zoon van George's zus Sybil. Het betreft 350 brieven die onlangs ontdekt werden in een kist in een loods op Curaçao. Alvarez-Correa kwam de brieven tegen toen hij in zijn opslag op zoek was naar het militaire uniform van George Maduro (1916-1945) voor een tentoonstelling. De brieven werpen nieuw licht op de jonge jaren van George Maduro, naamgever van Madurodam. De brieven zijn niet verwerkt in de veelgeprezen biografie over George Maduro die afgelopen zomer verscheen. lees verder

3-2-2017: Het Historisch Centrum Overijssel heeft nieuwe archieftoegangen online gezet. Waaronder het Familiearchief Van Hoevell, Haus Gnadenthal, oorkonden, 1400 - 1837, Familiearchief Doyer te Ruinen (II), 1907 - 1946, Familiearchief Thomassen à Thuessink, 1631 - 1902 lees verder

5-1-2017: Onlangs brachten twee kleinkinderen van L. Schiethart het archief van de familie Schiethart over naar het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Lodewijk Schiethart (1881-1967) was van 1911 tot en met 1946 zowel burgemeester van de gemeente Vreeland als van de gemeente Nigtevecht. Het archief bevat ook materiaal van aanverwante geslachten. lees verder

1-1-2017: Met ingang van het nieuwe jaar maakt het Stadsarchief Rotterdam de nieuwe openbare lijst 2017 bekend: er zijn 620 archieven openbaar geworden waaronder ook weer enkele familiearchieven. Familie Kolff, van der Velden, van der Pot, van Rossem, Dutilh, Mees, Chabot, , van der Pol, Nolst Trenité. lees verder


"Een familiearchief is een conglomeraat van papieren en stukken, welke de verschillende leden van een geslacht als private personen of in verschillende functiën, soms zelfs als verzamelaars van curiosa, in handen hebben gekregen en bewaard. ....... De stukken van een familie-archief vormen geen geheel, zij zijn meermalen op de meest zonderlinge wijze bijeengekomen en missen het organisch verband van een archief ....."
citaat 1898
Mededelingen uit het jaar 2017