1898-1999 / 2000-2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2016 / 2017 / 2018-2019


2015: Zijn archieven van verzekeringscorporaties, woningbouwverenigingen, banken en vervoersbedrijven toegankelijk? Met de voortdurende privatisering ligt de uitvoerende macht allang niet meer alleen bij de overheid, daardoor vallen belangrijke archieven buiten het gereguleerde archiefbeleid. Na een brainstormsessie van Archief2020 in mei 2015 hebben een aantal archiefinstellingen het project Particuliere archieven op de kaart in het leven geroepen. Zie het artikel "Archiefcollectie Nederland, wie doet wat?" door Roosje Keijzer van het Utrechts Archief lees verder

Juni 2015: The European Diary Archives and Collections Network (EDAC) is founded. EDAC aims to exchange best practices, data and expertise between the different diary archives in Europe, and to promote scholarly research on diaries and other forms of life writing like letters, autobiographies and memoirs. lees verder

Juni 2015: Het Nationaal Archief voegt 'Cultuur: leefstijl en mentaliteit' als domein toe aan de maatschappelijke trendanalyse 1976 - 2005. Hiermee worden de maatschappelijke trends op het gebied van cultuur in de breedste zin van het woord gebundeld. Het betreft zowel de dagelijkse levensinvulling als thema's ten aanzien van mentaliteit. Van dit domein maken de onderwerpen deel uit van het oorspronkelijke domein 'Vrije tijd' en ook een aantal aspecten uit het oorspronkelijke domein 'Mens, gezin en bevolking'. Het domein 'Vrije tijd' behelsde oorspronkelijk kunst, erfgoed, vrije tijd, media en sport en geeft inzicht in de (individuele) voorkeuren in vrijetijdsbesteding en hoe deze door de tijd veranderen. Het domein 'Mens, gezin en bevolking' is eerder hernoemd en uitgewerkt onder de noemer domein 'Welzijn'. Aspecten die onderdeel uitmaakten van het oorspronkelijke domein die niet bij 'Welzijn' aan de orde zijn gekomen, zoals geboorte, overlijden, religie, migratie en integratie, zijn onderdeel van de analyse in het kader van 'Cultuur: leefstijl en mentaliteit' lees verder

2-6-2015: In Amsterdam komen vertegenwoordigers van zeven Europese dagboek- en lifewriting archieven en projecten bijeen om een Europese koepelorganisatie op te richten: The European Diary Archives. Aan deze bijeenkomst nemen afgevaardigden uit Frankrijk, Italië, Duitsland, Engeland, Oostenrijk en Hongarije deel. Initiatiefnemer is het Nederlands Dagboekarchief dat inmiddels als een aparte stichting in het Meertens Instituut is ondergebracht. lees verder

Mei 2015: Is het realiseren van een centraal depot voor familiearchieven haalbaar? Na anderhalf jaar heeft de stichting Familiearchieven Beheer i.o. ontwikkelingen in kaart kunnen brengen. Na vele gesprekken, consultaties, peilingen en e-mailreacties zijn er enkele scenario's naar voren gekomen. Maar voor het realiseren van de doelstellingen zoekt SFB medewerking van partners. Zie het artikel Papieren sporen, de weerslag van een mensenleven in het Archievenblad no 4, 2015. lees verder

25-4-2015: Het Streekarchief Langstraat Heusden en Altena ontvangt het dagboek en de liefdesbrieven van Aria Colijn (1919-1990) uit Almkerk uit handen van haar jongste zus. Het dagboek en de brieven geven op treffende wijze inzicht in de barre omstandigheden tussen oktober 1944 en mei 1945. De drie dochters van Aria ondertekenden de schenkingsakte op Fort Altena tijdens een reünie van de familie Colijn. Deze bijzondere en waardevolle documenten zijn aan de collectie toegevoegd en in te zien bij het archief. lees verder

23-3-2015: In 2010 kreeg regisseur Michiel van Erp drie verhuisdozen met daarin de toneelherinneringen van de in 2008 overleden acteur Carol van Herwijnen in handen. Het verzoek was naar aanleiding van de inhoud van de dozen een documentaire te maken over de carrière van de geliefde en beruchte Van Herwijnen. De inhoud van de dozen overviel hem. lees verder

Februari 2015: Het Letterenhuis in Antwerpen verwerft het privéarchief en daarmee de literaire nalatenschap van Hugo Claus die in 2008 is overleden. De Boudewijnstichting, die daarbij hielp betaalde er 550.000 euro voor. Het archief bevat acht meter met handschriften, dagboeken, losse notities, massa's foto's, zakelijke correspondentie en privé-correspondentie. Daarnaast zijn er ook dossiers rond het Masscheroen-proces uit 1968, maar het archief is niet volledig. Claus is zo vaak verhuisd dat er delen verloren zijn gegaan. Ook heeft hij zijn handschriften wel eens verkocht om aan geld te komen. Voor onderzoekers is het archief een schatkamer. Het Letterenhuis wil alles nu eerst ordenen en in detail beschrijven. Een deel van de documenten is nog niet eerder ontsloten.Later volgt een tentoonstelling. lees verder

17-2-2015: Jaap van Thiel de Vries (1948), de zoon van de laatste directeur van de steenfabriek in Heesselt, heeft acht rollen film uit het familiearchief aan het Regionaal Archief Rivierenland geschonken. Van Thiel de Vries is al sinds het midden van de negentiende eeuw een bekende naam in het rivierengebied. De ondernemers, allemaal familie, zijn in de Betuwe het bekendst door de steenfabriek in Heesselt. De oudste film is van voor 1917 toen het bedrijf Van Thiel aan de waterweg van St. Petersburg naar Kronstadt, aan de Baltische zee werkte. Er zijn ook drie rollen film met een verslag van een reis naar de haven van Latakia in Syrië. Je ziet ze daar bodemmonsters nemen om de sterkte van de ondergrond te meten. lees verder

2015: De Raad van Cultuur verwacht dat in 2020 een op de vier Nederlanders gebruik zal kunnen maken van informatie die door archiefinstellingen beheerd wordt en, sterker nog, actief zal kunnen deelnemen aan het ontstaan van die informatie. De doelgroep reikt dan mogelijk tot boven de 4 miljoen. De maatschappelijke functie van openbare archieven is de dynamiek tussen drie polen, zoals die in het Advies Archiefbestel beschreven zijn: geheugen, herinnering en geweten. Het geheugen heeft de functie om informatie te behouden; de herinnering en het geweten zijn de erfgoedfunctie van archieven. Die twee laatste functies gaan niet over het verleden, maar over onszelf: bij wie we willen horen en wat onze plaats in de wereld is. lees verder

6-1-2015: Aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar vervallen er bij het Nationaal Archief beperkingen van de openbaarheid van archieven waardoor er steeds weer nieuwe archieven toegankelijk worden voor onderzoekers, journalisten en publiek. Het Nationaal Archief beheert 125 kilometer archiefmateriaal, dit "nationale geheugen" bevat 15 miljoen foto's en 300.000 kaarten van de rijksoverheid en van maatschappelijke organisaties en individuele personen. lees verder


"Een familiearchief is een conglomeraat van papieren en stukken, welke de verschillende leden van een geslacht als private personen of in verschillende functiën, soms zelfs als verzamelaars van curiosa, in handen hebben gekregen en bewaard. ....... De stukken van een familie-archief vormen geen geheel, zij zijn meermalen op de meest zonderlinge wijze bijeengekomen en missen het organisch verband van een archief ....."
citaat 1898
Mededelingen uit het jaar 2015