1898-1999 / 2000-2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018-20202014: Overheidsarchieven hebben wat betreft hun wettelijke taken een afgebakend verzamelgebied, maar hoe zit het met het kennisdomein van andere archiefinstellingen? Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven heeft de industriele vormgeving als thema. Marcel Duijghuisen pleit voor een collectief belang en samenwerking tussen de diverse archiefinstellingen. >>>

11-12-2014: De kleindochter van de fotograaf Adrianus Wildschut (telg uit een burgemeestersgeslacht) draagt een gedeelte van het familiearchief over aan de Oudheidkundige Commissie van Jisp. Glasplaten van een hoge artistieke waarde gaan in bruikleen naar het Waterlands Archief in Purmerend, zodat ze onder ideale omstandigheden bewaard kunnen worden. Het betreft een aantal familieportretten, interieur en exterieur foto's van de burgemeesterswoning en een aantal dorpsgezichten in Jisp. De Oudheidkundig Commissie heeft de beschikking over digitale afdrukken van deze negatieven. >>>

11-12-2014: Atelier Documenteren van de Samenleving discussieert over de vier rollen van een archivaris, zoals die door Laura Miller zijn beschreven in haar artikel 'Counterpoint', Coming Up with Plan B: Considering the Future of Canadian Archives. Bij het identificeren en verwerven van particuliere archieven zijn er verschillende invalshoeken:
 • fungeren als 'vangnet' bij de verwerving en archivering van particuliere archieven en verzamelingen in bestaande archiefinstellingen,
 • facilitering van particuliere partijen bij het bewaren van hun archieven,
 • ontwikkeling van tools om particuliere archieven met elkaar te verbinden en toegankelijk te maken.
 • bewustmaking van het grote publiek van de waarde van archieven.
  Op 11 december organiseert het Archief Atelier een bijeenkomst over de archivaris en zijn ‘vangnetwerk’ in het Archief Eemland, te Amersfoort, waar ook het begrip Participatory Archives en het project Het Bewaren Waard centraal staat. >>>

  5-12-2014: Vijf Joodse familiearchieven (1700-1950) van het Joods Historisch Museum zijn voor conservering goedgekeurd door de Adviescommissie van Metamorfoze. Het gaat om de archieven van de vooraanstaande Joodse families De Pinto, Belinfante, Asser en Menko en bevatten testamenten, boedelinventarissen, dagboeken en brieven over hun leven en werk. >>>

  6-11-2014: Op Catawiki is het persoonlijk Archief van Marcus A. Heeresma voor € 2.630 geveild. Het bevat circa 90 kilo aan manuscripten, correspondentie, documenten, koffer en typemachine. Naar schatting meer dan 10.000 vellen papier. De verzameling manuscripten, correspondentie en de typemachine van "de Nederlandse Charles Bukowski" is een museale collectie. >>>

  4-11-2014: Na een jarenlange intensieve speurtocht heeft de werkgroep architect van der Meij een groot deel van het archiefmateriaal van Joan Melchior van der Meij (1878-1949) bij elkaar weten te brengen. Paul Smeets heeft inmiddels een goede plek voor het archief gevonden, zodat het voor een ieder toegankelijk kan blijven. Het bevat vele historisch waardevolle items, waaronder ook persoonlijke stukken. Het Nieuwe Instituut in Rotterdam zal alles -exclusief meubilair- overnemen. Door dit materiaal kan de rol van Van der Meij en zijn werkelijke plek binnen de Nederlandse en internationale architectuurgeschiedenis herzien worden. Dinsdag 4 november vind in Grand Hotel Amrâth Amsterdam de boekpresentatie plaats van Joan Melchior van der Meij, architect. Pionier van de Amsterdamse School >>>

  31-10-2014 De Geldelander bericht dat Franklin van Blijdesteijn een schenkingsovereenkomst tekende voor zo'n 6 meter archiefstukken van zijn Tielse kledingbedrijf voor het Regionaal Archief Rivierenland (RAR). "Het is best emotioneel om dit allemaal weer te zien, maar nu zijn we er zeker van dat het goed wordt bewaard en in de kluizen veilig ligt voor het nageslacht." Blijdesteijn is een van de oudste familiebedrijven van Nederland. >>>

  11-10-2014: Open dag in Argyf R.K. Fryslân in Bolsward, het begon ooit heel eenvoudig als een verzameling van Henk Nota, nu pastoor in Sint Nicolaasga. Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland beheert bidprentjes, rouwbrieven, overlijdensberichten en materiaal over rooms-katholieke verenigingen, kloosters en parochies. Een bijzonder onderdeel van de collectie vormt het familiearchief van Titus Brandsma de Friese pater die in 1942 in Dachau werd omgebracht. Iedereen die op zoek is naar personen, families of organisaties in katholiek Friesland kan hier terecht. Er is een expositieruimte met vitrinekasten vol devotionalia en een bibliotheek met kerkboeken plus alle jaargangen van de Katholieke Illustratie. Het centrum heeft geen parochiearchieven. Die bewaren de parochies zelf of zijn bij Tresoar ondergebracht. >>>

  AUGUSTUS 2014: Archief Eemland lanceert met Het Bewaren Waard een "schoenendoos" project, waarbij iedereen oude foto's, brieven, dagboeken of andere documenten online kan zetten. Erfgoedinstellingen in Nederland vinden het zonde dat al die waardevolle documenten ongezien op zolders liggen en roepen op om materiaal te delen met anderen. >>>

  12-6-2014: De nieuwe bijeenkomst van het Platform Particuliere Archieven staat in het teken van de gezamenlijkheid en het delen van de zorg voor de veiligstelling van belangrijke particuliere archieven. De vraag is: Hoe? Welke plannen leven er eigenlijk in het veld? >>>

  16-5-2014: Met een gevarieerd programma opent het Internationale Museum voor Familiegeschiedenis in Eijsden (Zuid Limburg) haar deuren voor het publiek. Een van de sprekers is Jules de Groot, die vertelt over het familiearchief Duijckers dat hij aan het museum geschonken heeft. >>>

  MEI 2014: verscheen bij de Arbeiderspers Het Boschhuis, van Pauline Broekema waarin het verhaal van haar familie verteld wordt. Het boek is deels gebaseerd op het archief van haar grootvader Juul ter Beek. >>>

  8-4-2014: Het bijelkaar laten van een collectie is van groot belang voor wetenschappelijk onderzoek. Het Letterkundig Museum verwerft de zeer omvangrijke collectie van J. Slauerhoff (1898-1936). De literaire nalatenschap van de schrijver was na diens dood in beheer van bibliograaf Kees Lekkerkerker (1910-2006). De collectie met talloze handschriften, typoscripten, brieven en curiosa dreigde door een veiling uiteen te vallen. Dit is nu met hulp van diverse fondsen voorkomen. >>>

  2014: Werkgroep Beheer Familiearchieven zoekt naar oplossingen: Familiearchieven vormen interessante bronnen voor onderzoek, maar ze zijn moeilijk te ontsluiten. Eigenlijk hebben ze twee onverenigbare kanten, de algemene waarde is voor een archiefinstelling het belangrijkste, terwijl het persoonlijke en emotionele aspect voor de families het zwaarst weegt. >>>


  "Een familiearchief is een conglomeraat van papieren en stukken, welke de verschillende leden van een geslacht als private personen of in verschillende functiën, soms zelfs als verzamelaars van curiosa, in handen hebben gekregen en bewaard. ....... De stukken van een familie-archief vormen geen geheel, zij zijn meermalen op de meest zonderlinge wijze bijeengekomen en missen het organisch verband van een archief ....."
  citaat 1898
 • Mededelingen uit het jaar 2014