1898-1999 / 2000-2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018-20193-12-2013: De raad voor Cultuur geeft minister Bussemaker alvast advies over nieuwe erfgoedwet. Punten ter overweging: laat archieven zelfstandig voortbestaan en breng ze niet onder in de Erfgoedwet. Niet alleen museale collecties, maar alle collecties waarbij publiek geld gemoeid is verdienen bescherming vanuit de Erfgoedwet, dus ook bibliotheken, archieven of digitale collecties. lees verder

2013: Het Stadsarchief Amsterdam heeft in 2013 weer nieuwe familiearchieven verworven en nieuwe inventarissen in Archiefbank online gezet. Waaronder: Archief van Dr. G.J. Vos Azn, 1841-1912 /Archief van G.A. Verweij, 1950-1957 /Archief van Maria J.E. van der Klugt, 1925-1981 /Achief van Familie Van Lier, 1795-1955 /Archief van Familie Grewel, 1896-1982 /Archief van de Familie de Leeuw, 1925-1965 /Archief van Cor Goudriaan, 1969-1983 /Archief van familie Alberti; aanvulling, 1935-2010 /Archief van Frans Panholzer, 1933-2000, /Archief van Salomon Boas, 1938-1980, /Archief van Willem Brinker, 1890-1944 /Archief van Diederick van Kleef, 1980-2011 /Archief van de Dienst Ruimtelijke Ordening, 1980-1989 /Archief van Willem Koller, 1918-1025 /Archief van E.C. Straatsburg-Elling, 1910-1970 /Archief van familie Tetrode en aanverwante families, 1800-1971 /Archief van Jos de Lange Wendels, 1897-2008 /Archief van Familie Oestreicher, 1865-2010 /Archief van Familie en Firma Koster, 1849-1954 /Archief van de Familie Bruijns, Mörzer Bruijns, en aanverwante families, 1778-2013 lees verder

NOV 2013: Bij een brand in de loods van Kees van de Grint, die jarenlang werkzaam was bij de Formule 1-tak van bandenfabrikant Bridgestone, is zijn familie-archief dat teruggaat tot 1825 verloren gegaan. Ook een heel groot archief over de autosport, met unieke data verdween in de vlammen. lees verder

November 2013: Het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHC Zuidoost Utrecht) stelt zich tot doel om, naast het beheren en beschikbaarstellen van overheidsarchieven, ook particuliere archieven in de collectie onder te brengen. Hoewel dit buiten de archiefwettelijke taak valt, zijn deze niet overheidsarchieven wel degelijk opgenomen in de doelstellingen van de organisatieu. Zie het Plan voor de acquisitie van Particuliere Archieven. 2014 -2018 lees verder pdf

SEPT. 2013 - MEI 2014: Musicus en cabaretier Diederik van Vleuten duikt in de krankzinnige geschiedenissen van zijn voorouders. Een kist vol dagboeken, memoires en fotoalbums vormen een uniek familiearchief. Een schat aan tropenhelmen, opwaaiende avondjurken, schipbreuken, overspel en dubieuze oorlogen. Van Vleuten blaast zijn voorvaderen nieuw leven in en brengt ze mee naar het theater. lees verder

27 JUNI 2013: Kunstenaar en schrijver Jan Cremer verkoopt zijn prive archief via een online veiling. lees verder

26 JUNI 2013: De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat de Anne Frank Stichting een groot archief met brieven, foto's en documenten van de familie Frank terug moet geven aan het Anne Frank Fonds in het Zwitserse Bazel. Het fonds wilde het materiaal terug, maar de stichting hield vast aan een bruikleenovereenkomst. lees verder

10 en 11 JUNI 2013: Tijdens de studiedagen van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) te Amsterdam, verschijnt het inmiddels 12e jaarboek met de titel ‘Particuliere Archieven', Fundamenten in Beweging. De indeling van dit boek heeft drie katernen, namelijk ‘Maatschappij en particulier archief’, ‘Digitaal particulier archief’ en ‘Archiefvormer en particulier archief’. Hierin wordt ook de rol van archiefvormers weergegeven. Zij zijn betrokken bij de wijze waarop en hoe een archiefinstelling particulier archief acquireert en beheert. Het jaarboek verschijnt onder auspiciën van de Stichting Archiefpublicaties (S@P) De eindredactie berust in handen van Theo Vermeer MA, (Stadsarchief Rotterdam). Redactieleden zijn Petra Links MA (NIOD) en Justin Klein MA (CBI). Het boek geeft handreikingen en adviezen ten aanzien van de methodiek van verwerving en behoud van particuliere archieven lees verder pdf

25 APRIL 2013: Nieuwe bijeenkomst van het platform voor particuliere archieven bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden. Het Platform stelt zich de vraag of er voor Indische archieven voldoende aandacht is? >>>

25 APRIL 2013: Als lid van de NGV-FO onderzoekt Hugo Doeleman de mogelijkheden van een centraal depot voor familiearchieven. Belangrijk is te weten of er voldoende belangstelling is. Wanneer daar enig zicht op is kan berekend worden of het ook financieel haalbaar is. lees verder

11 APRIL 2013: On its fifth anniversary, the Expatriate Archive Centre (EAC) in The Hague is announcing a symposium on expatriation from a historical perspective and the role of private documents in research on migration history. Until now, most research on migration can be found in the area of the social sciences. However, the unique experiences of skilled migrants (or expatriates) specifically, have had less attention in historical research. Skilled migration is currently a major trend amongst migration patterns and this symposium aims to spotlight the potential for historical research. In a plenary session and different workshops we will study the potential research issues in this day symposium. lees verder

11 FEBRUARI 2013: Het Nederlands Dagboekarchief krijgt een nieuw onderkomen, zij wordt als een aparte collectie opgenomen in het Meertens Instituut te Amsterdam De stichting van het Dagboekarchief behoudt echter zelf het beheer over de collectie. lees verder

18 JANUARI 2013: The Masonic Digital Image Library Project was started in late 2009 and completed in December 2012. Depictions of Masonic gatherings, portraits, symbolic images and cartoons to ceremonial objects, crafts and curiosa are now online available. The Cultural Masonic Centre (CMC) in The Hague cares for the collections of the Grand Orient of the Netherlands: a museum collection, a library and an archive. These three collections are the most important source of historical research on the subject of Freemasonry (Vrijmetselaars) in the Netherlands. Not only members of the Order, but also a wider audience of interested people, students, professionals from the worlds of media, art, culture and science, can now experience the rich heritage of Freemasonry. lees verder

JANUARI 2013: Met de komst van een nieuw jaar worden er ook weer nieuwe archieven openbaar. Het Nationaal Archief geeft met openbaarheidsdag een overzicht. Met betrekking tot particuliere archieven zijn dat o.a. : dossiers van het Bisdom Rotterdam, de Koninklijke Nederlandse Zwembond, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Bilderberg Conferenties, en van personen als Norbert Schmelzer en Marga Klompé. lees verder


"Een familiearchief is een conglomeraat van papieren en stukken, welke de verschillende leden van een geslacht als private personen of in verschillende functiën, soms zelfs als verzamelaars van curiosa, in handen hebben gekregen en bewaard. ....... De stukken van een familie-archief vormen geen geheel, zij zijn meermalen op de meest zonderlinge wijze bijeengekomen en missen het organisch verband van een archief ....." citaat 1898
Mededelingen uit het jaar 2013